Aktualnie prowadzone postępowania

Dostawa wraz z instalacją i konfiguracją urządzenia rentgenowskiego wraz z bramowym wykrywaczem metalu dla Centrali Najwyższej Izby Kontroli w Warszawie

Informacje o artykule

Data publikacji:
2023-05-24
Wprowadził/a:
Agnieszka Ibrahim
Data ostatniej zmiany:
2023-05-24
Ostatnio zmieniał/a:
Agnieszka Ibrahim
Metryczka artykułu
Zmiana Autor/ka zmiany Data zmiany Zatwierdził/a Data zatwierdzenia
[Modyfikacja] Agnieszka Ibrahim 2023-05-24 Agnieszka Ibrahim 2023-05-24
[Dodano] Agnieszka Ibrahim 2023-05-24 Agnieszka Ibrahim 2023-05-24

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Dane kontaktowe

Adres do korespondencji:
Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14
00-950 Warszawa 1

Adres siedziby:
Warszawa, ul. Filtrowa 57

NIP:
526-10-58-627

REGON:
000000052

Konto bankowe:
Wpłaty wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

92 1010 1010 0036 7813 9120 0000
NBP Oddział Okręgowy w Warszawie