Aktualnie prowadzone postępowania

Rozeznania rynku w celu oszacowania wartości przedmiotu zamówienia w związku z planowanym postępowaniem, polegającym na przygotowaniu, produkcji i dostawie materiałów promocyjnych z logo Najwyższej Izby Kontroli.

Data ogłoszenia: 2023-05-12

W ramach rozeznania rynku oraz w celu oszacowania wartości przedmiotu zamówienia w związku z planowanym postępowaniem, zwracamy się z uprzejmą prośbą o dokonanie szacunkowej wyceny zamówienia polegającego na przygotowaniu, produkcji i dostawie materiałów promocyjnych z logo Najwyższej Izby Kontroli.

Wypełniony formularz prosimy przesłać na adres email: BOE@nik.gov.pl do dnia 22 maja br.

Informacje o artykule

Data publikacji:
2023-05-12
Wprowadził/a:
Artur Lisowski
Data ostatniej zmiany:
2023-05-12
Ostatnio zmieniał/a:
Artur Lisowski
Metryczka artykułu
Zmiana Autor/ka zmiany Data zmiany Zatwierdził/a Data zatwierdzenia
[Modyfikacja] Artur Lisowski 2023-05-12 Artur Lisowski 2023-05-12
[Modyfikacja] Artur Lisowski 2023-05-12 Artur Lisowski 2023-05-12
[Modyfikacja] Artur Lisowski 2023-05-12 Artur Lisowski 2023-05-12
[Dodano] Artur Lisowski 2023-05-12 Artur Lisowski 2023-05-12

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Dane kontaktowe

Adres do korespondencji:
Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14
00-950 Warszawa 1

Adres siedziby:
Warszawa, ul. Filtrowa 57

NIP:
526-10-58-627

REGON:
000000052

Konto bankowe:
Wpłaty wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

92 1010 1010 0036 7813 9120 0000
NBP Oddział Okręgowy w Warszawie