Aktualnie prowadzone postępowania

Odnowienie subskrypcji na oprogramowanie Adobe Creative Cloud

Data ogłoszenia: 2023-05-05

Tryb: Zapytanie ofertowe

Termin składania ofert: 17 maja 2023 r. do godziny 12:00

Informacje o artykule

Data publikacji:
2023-05-05
Wprowadził/a:
Grzegorz Popławski
Data ostatniej zmiany:
2023-05-09
Ostatnio zmieniał/a:
Grzegorz Popławski
Metryczka artykułu
Zmiana Autor/ka zmiany Data zmiany Zatwierdził/a Data zatwierdzenia
[Modyfikacja] Grzegorz Popławski 2023-05-09 Grzegorz Popławski 2023-05-09
[Dodano] Grzegorz Popławski 2023-05-05 Grzegorz Popławski 2023-05-05

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Dane kontaktowe

Adres do korespondencji:
Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14
00-950 Warszawa 1

Adres siedziby:
Warszawa, ul. Filtrowa 57

NIP:
526-10-58-627

REGON:
000000052

Konto bankowe:
Wpłaty wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

92 1010 1010 0036 7813 9120 0000
NBP Oddział Okręgowy w Warszawie