Aktualnie prowadzone postępowania

„Usunięcie przecieków z dachu nad wejściem do budynku B Centrali NIK w Warszawie ul. Krzywickiego 9.”

Data ogłoszenia: 2023-04-26

Tryb: Zapytanie ofertowe

Termin składania ofert do dnia 10 maja 2023 r.

Informacje o artykule

Data publikacji:
2023-04-26
Wprowadził/a:
Agnieszka Ibrahim
Data ostatniej zmiany:
2023-04-26
Ostatnio zmieniał/a:
Agnieszka Ibrahim

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Dane kontaktowe

Adres do korespondencji:
Najwyższa Izba Kontroli
ul. Filtrowa 57
02-056 Warszawa

NIP:
526-10-58-627
REGON:
000000052

Konto bankowe:
Wpłaty wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

92 1010 1010 0036 7813 9120 0000
NBP Oddział Okręgowy w Warszawie