Aktualnie prowadzone postępowania

Świadczenie usług medycznych z zakresu medycyny pracy dla pracowników Delegatur NIK

Data ogłoszenia: 2023-03-28

Tryb: Zapytanie ofertowe

Termin składania ofert: do 5 kwietnia 2023 r.

Informacje o artykule

Data publikacji:
2023-03-28
Wprowadził/a:
Artur Lisowski
Data ostatniej zmiany:
2023-04-04
Ostatnio zmieniał/a:
Paweł Zalewski
Metryczka artykułu
Zmiana Autor/ka zmiany Data zmiany Zatwierdził/a Data zatwierdzenia
[Modyfikacja] Paweł Zalewski 2023-04-04 Paweł Zalewski 2023-04-04
[Modyfikacja] Artur Lisowski 2023-03-31 Artur Lisowski 2023-03-31
[Modyfikacja] Paweł Zalewski 2023-03-31 Paweł Zalewski 2023-03-31
[Dodano] Artur Lisowski 2023-03-28 Artur Lisowski 2023-03-28

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Dane kontaktowe

Adres do korespondencji:
Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14
00-950 Warszawa 1

Adres siedziby:
Warszawa, ul. Filtrowa 57

NIP:
526-10-58-627

REGON:
000000052

Konto bankowe:
Wpłaty wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

92 1010 1010 0036 7813 9120 0000
NBP Oddział Okręgowy w Warszawie