Aktualnie prowadzone postępowania

Dostawa nowego modułu depozytora służącego do bezpiecznego przechowywania zdeponowanych kluczy od pomieszczeń

Data ogłoszenia: 2023-02-14

Tryb: Zapytanie ofertowe

Termin składania ofert: do 20 lutego 2023 r. do godz. 10.00

Informacje o artykule

Data publikacji:
2023-02-14
Wprowadził/a:
Paweł Zalewski
Data ostatniej zmiany:
2023-02-14
Ostatnio zmieniał/a:
Paweł Zalewski

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Dane kontaktowe

Adres do korespondencji:
Najwyższa Izba Kontroli
ul. Filtrowa 57
02-056 Warszawa

NIP:
526-10-58-627
REGON:
000000052

Konto bankowe:
Wpłaty wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

92 1010 1010 0036 7813 9120 0000
NBP Oddział Okręgowy w Warszawie