Aktualnie prowadzone postępowania

Wykonanie ocieplenia poddasza w budynku Delegatury NIK w Poznaniu.

Data ogłoszenia: 2022-11-22

Tryb: Zapytanie ofertowe

Termin składania ofert: do 25 listopada 2022 r.

Informacje o artykule

Data publikacji:
2022-11-22
Wprowadził/a:
Dariusz Porucznik
Data ostatniej zmiany:
2022-11-22
Ostatnio zmieniał/a:
Dariusz Porucznik
Metryczka artykułu
Zmiana Autor/ka zmiany Data zmiany Zatwierdził/a Data zatwierdzenia
[Modyfikacja] Dariusz Porucznik 2022-11-22 Dariusz Porucznik 2022-11-22
[Modyfikacja] Dariusz Porucznik 2022-11-22 Dariusz Porucznik 2022-11-22
[Dodano] Dariusz Porucznik 2022-11-22 Dariusz Porucznik 2022-11-22

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Dane kontaktowe

Adres do korespondencji:
Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14
00-950 Warszawa 1

Adres siedziby:
Warszawa, ul. Filtrowa 57

NIP:
526-10-58-627

REGON:
000000052

Konto bankowe:
Wpłaty wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

92 1010 1010 0036 7813 9120 0000
NBP Oddział Okręgowy w Warszawie