Aktualnie prowadzone postępowania

Budowa nowego systemu telewizji dozorowo – użytkowej CCTV IP w Bazie Transportu Biura Gospodarczego Najwyższej Izby Kontroli w Warszawie przy ul. Gagarina 3

Data ogłoszenia: 2022-11-15

Tryb: Zapytanie ofertowe

Termin składania ofert: do 21 listopada 2022 r. do godz. 10.00

Informacje o artykule

Data publikacji:
2022-11-15
Wprowadził/a:
Paweł Zalewski
Data ostatniej zmiany:
2022-11-15
Ostatnio zmieniał/a:
Paweł Zalewski

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Dane kontaktowe

Adres do korespondencji:
Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14
00-950 Warszawa 1

Adres siedziby:
Warszawa, ul. Filtrowa 57

NIP:
526-10-58-627

REGON:
000000052

Konto bankowe:
Wpłaty wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

92 1010 1010 0036 7813 9120 0000
NBP Oddział Okręgowy w Warszawie