Aktualnie prowadzone postępowania

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z siedziby Zamawiającego w Delegaturze NIK w Lublinie ul. Okopowa 7, 20-022 Lublin.

Data ogłoszenia: 2022-11-10

Tryb: Zapytanie ofertowe

Termin składania ofert: do 17 listopada 2022 r.

Informacje o artykule

Data publikacji:
2022-11-10
Wprowadził/a:
Dariusz Porucznik
Data ostatniej zmiany:
2022-11-16
Ostatnio zmieniał/a:
Dariusz Porucznik
Metryczka artykułu
Zmiana Autor/ka zmiany Data zmiany Zatwierdził/a Data zatwierdzenia
[Modyfikacja] Dariusz Porucznik 2022-11-16 Dariusz Porucznik 2022-11-23
[Modyfikacja] Dariusz Porucznik 2022-11-10 Dariusz Porucznik 2022-11-10
[Modyfikacja] Dariusz Porucznik 2022-11-10 Dariusz Porucznik 2022-11-10
[Dodano] Dariusz Porucznik 2022-11-10 Dariusz Porucznik 2022-11-10

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Dane kontaktowe

Adres do korespondencji:
Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14
00-950 Warszawa 1

Adres siedziby:
Warszawa, ul. Filtrowa 57

NIP:
526-10-58-627

REGON:
000000052

Konto bankowe:
Wpłaty wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

92 1010 1010 0036 7813 9120 0000
NBP Oddział Okręgowy w Warszawie