Aktualnie prowadzone postępowania

Przeprowadzenie modernizacji systemu telewizji dozorowo – użytkowej CCTV IP w obiekcie Najwyższej Izby Kontroli w Warszawie przy ul. Filtrowej 57 poprzez dokonanie wymiany 3 kamer systemu wraz z ich montażem i konfiguracją w systemie.

Data ogłoszenia: 2022-11-09

Tryb: Zapytanie ofertowe

Termin składania ofert: do 18 listopada 2022 r. do godz. 10.00

Informacje o artykule

Data publikacji:
2022-11-09
Wprowadził/a:
Paweł Zalewski
Data ostatniej zmiany:
2022-11-09
Ostatnio zmieniał/a:
Paweł Zalewski

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Dane kontaktowe

Adres do korespondencji:
Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14
00-950 Warszawa 1

Adres siedziby:
Warszawa, ul. Filtrowa 57

NIP:
526-10-58-627

REGON:
000000052

Konto bankowe:
Wpłaty wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

92 1010 1010 0036 7813 9120 0000
NBP Oddział Okręgowy w Warszawie