Aktualnie prowadzone postępowania

Remont dwóch łazienek w Delegaturze NIK w Szczecinie

Data ogłoszenia: 2022-09-19

Tryb postępowania: tryb podstawowy bez przeprowadzania negocjacji.

Termin składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ: do 03 października 2022 r.

Termin składania ofert: do 05 października 2022 r., godz. 09:00

Planowany termin otwarcia ofert: 05 października 2022 r., godz. 11:00

Wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Identyfikator postępowania: 303bd731-c109-473e-bc71-e427d9b07095

Informacje o artykule

Data publikacji:
2022-09-19
Wprowadził/a:
Anna Masiul
Data ostatniej zmiany:
2022-09-19
Ostatnio zmieniał/a:
Anna Masiul

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Dane kontaktowe

Adres do korespondencji:
Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14
00-950 Warszawa 1

Adres siedziby:
Warszawa, ul. Filtrowa 57

NIP:
526-10-58-627

REGON:
000000052

Konto bankowe:
Wpłaty wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

92 1010 1010 0036 7813 9120 0000
NBP Oddział Okręgowy w Warszawie