Aktualnie prowadzone postępowania

Opracowanie projektu, uzgodnienie go ze Świętokrzyskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków i uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowę dla: Remontu dachu, tarasów wraz z naprawami elewacji budynku oraz z zaprojektowaniem nowej instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji dla budynku Delegatury NIK w Kielcach, ul. Kościuszki 6

Data ogłoszenia: 2022-09-06

Tryb: Zapytanie ofertowe

Termin składania ofert: 2022-09-20

Informacje o artykule

Data publikacji:
2022-09-06
Wprowadził/a:
Paweł Zalewski
Data ostatniej zmiany:
2022-09-06
Ostatnio zmieniał/a:
Paweł Zalewski

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Dane kontaktowe

Adres do korespondencji:
Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14
00-950 Warszawa 1

Adres siedziby:
Warszawa, ul. Filtrowa 57

NIP:
526-10-58-627

REGON:
000000052

Konto bankowe:
Wpłaty wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

92 1010 1010 0036 7813 9120 0000
NBP Oddział Okręgowy w Warszawie