Aktualnie prowadzone postępowania

NARZĘDZIE / APLIKACJA / PLATFORMA / SYSTEM WSPIERAJĄCY PROCESY REKRUTACYJNE

Data ogłoszenia: 2022-08-24

Tryb: Zapytanie ofertowe

Termin składania ofert: 2022-08-29 do godz. 12.00

Termin składania ofert: 2022-08-30 do godz. 16.00

Informacje o artykule

Data publikacji:
2022-08-24
Wprowadził/a:
Artur Lisowski
Data ostatniej zmiany:
2022-08-26
Ostatnio zmieniał/a:
Artur Lisowski
Metryczka artykułu
Zmiana Autor/ka zmiany Data zmiany Zatwierdził/a Data zatwierdzenia
[Modyfikacja] Artur Lisowski 2022-08-26 Artur Lisowski 2022-08-26
[Modyfikacja] Artur Lisowski 2022-08-26 Artur Lisowski 2022-08-26
[Dodano] Artur Lisowski 2022-08-24 Artur Lisowski 2022-08-24

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Dane kontaktowe

Adres do korespondencji:
Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14
00-950 Warszawa 1

Adres siedziby:
Warszawa, ul. Filtrowa 57

NIP:
526-10-58-627

REGON:
000000052

Konto bankowe:
Wpłaty wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

92 1010 1010 0036 7813 9120 0000
NBP Oddział Okręgowy w Warszawie