Aktualnie prowadzone postępowania

Modernizacja systemu wideo na sali konferencyjnej

Data ogłoszenia: 2022-08-03

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony.

Termin składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ: do 23 sierpnia 2022 r.

Termin składania ofert: do 6 września 2022 r., godz. 8:00.

Planowany termin otwarcia ofert: 6 września 2022 r., godz. 9:00.

Wymagana jest wpłata wadium w wysokości 20.000 zł.

Identyfikator postępowania: 68adf7fd-d35f-4e32-a114-e044dded0670 

Informacje o artykule

Data publikacji:
2022-08-03
Wprowadził/a:
Anna Sztylko
Data ostatniej zmiany:
2022-08-03
Ostatnio zmieniał/a:
Anna Sztylko

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Dane kontaktowe

Adres do korespondencji:
Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14
00-950 Warszawa 1

Adres siedziby:
Warszawa, ul. Filtrowa 57

NIP:
526-10-58-627

REGON:
000000052

Konto bankowe:
Wpłaty wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

92 1010 1010 0036 7813 9120 0000
NBP Oddział Okręgowy w Warszawie