Aktualnie prowadzone postępowania

Kompleksowa usługa sprzątania powierzchni w budynkach, pokoi biurowych, pokoi gościnnych, garaży, terenów zewnętrznych przy posesjach oraz przyległych jej chodnikach, pielęgnacji zieleni i mycia okien w Centrali NIK i Delegaturach NIK.

Data ogłoszenia: 2022-07-20

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony.

Termin składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ: do 8 sierpnia 2022 r.

Termin składania ofert: do 22 sierpnia 2022 r., godz. 9:00.

Planowany termin otwarcia ofert: 22 sierpnia 2022 r., godz. 12:00.

Wymagana jest wpłata wadium w Części 1 w wysokości 82.500 zł.

Identyfikator postępowania: 8f130d0f-6c21-4840-b683-0075448ec71c

UWAGA!

Termin składania ofert został przeniesiony na 26 sierpnia 2022 r., godz. 9.00.

Planowany termin otwarcia ofert został przeniesiony na 26 sierpnia 2022 r., godz. 12.00

Zamawiający informuje, że kwota jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi:

Część 1 – 3 321 750 zł brutto,

Część 2 – 215 142 zł brutto,

Część 3 – 389 290 zł brutto,

Część 4 – 197 799 zł brutto,

Część 5 – 447 637 zł brutto,

Część 6 – 197 583 zł brutto,

Część 7 – 186 307 zł brutto,

Część 8 – 203 094 zł brutto,

Część 9 – 268 356 zł brutto,

Część 10 – 126 918 zł brutto,

Część 11 – 241 019 zł brutto,

Część 12 – 279 107 zł brutto,

Część 13 – 212 942 zł brutto,

Część 14 – 210 082 zł brutto,

Część 15 – 184 859 zł brutto,

Część 16 – 135 349 zł brutto.

Łączna kwota wynosi 6 817 234 zł brutto.

Informacje o artykule

Data publikacji:
2022-07-20
Wprowadził/a:
Dariusz Porucznik
Data ostatniej zmiany:
2022-11-08
Ostatnio zmieniał/a:
Dariusz Porucznik
Metryczka artykułu
Zmiana Autor/ka zmiany Data zmiany Zatwierdził/a Data zatwierdzenia
[Modyfikacja] Dariusz Porucznik 2022-11-08 Dariusz Porucznik 2022-11-08
[Modyfikacja] Dariusz Porucznik 2022-11-07 Dariusz Porucznik 2022-11-07
[Modyfikacja] Dariusz Porucznik 2022-11-07 Dariusz Porucznik 2022-11-07
[Modyfikacja] Dariusz Porucznik 2022-11-07 Dariusz Porucznik 2022-11-07
[Modyfikacja] Dariusz Porucznik 2022-10-28 Dariusz Porucznik 2022-10-28
[Modyfikacja] Dariusz Porucznik 2022-10-26 Dariusz Porucznik 2022-10-26
[Modyfikacja] Dariusz Porucznik 2022-10-18 Dariusz Porucznik 2022-10-18
[Modyfikacja] Dariusz Porucznik 2022-10-18 Dariusz Porucznik 2022-10-18
[Modyfikacja] Dariusz Porucznik 2022-10-14 Dariusz Porucznik 2022-10-14
[Modyfikacja] Dariusz Porucznik 2022-10-14 Dariusz Porucznik 2022-10-14
[Modyfikacja] Dariusz Porucznik 2022-10-14 Dariusz Porucznik 2022-10-14
[Modyfikacja] Dariusz Porucznik 2022-10-03 Dariusz Porucznik 2022-10-03
[Modyfikacja] Dariusz Porucznik 2022-10-03 Dariusz Porucznik 2022-10-03
[Modyfikacja] Dariusz Porucznik 2022-09-29 Dariusz Porucznik 2022-09-29
[Modyfikacja] Dariusz Porucznik 2022-09-29 Dariusz Porucznik 2022-09-29
[Modyfikacja] Piotr Chęciński 2022-09-27 Piotr Chęciński 2022-09-27
[Modyfikacja] Piotr Chęciński 2022-09-27 Piotr Chęciński 2022-09-27
[Modyfikacja] Piotr Chęciński 2022-09-21 Piotr Chęciński 2022-09-21
[Modyfikacja] Piotr Chęciński 2022-09-21 Piotr Chęciński 2022-09-21
[Modyfikacja] Piotr Chęciński 2022-09-21 Piotr Chęciński 2022-09-21
[Modyfikacja] Piotr Chęciński 2022-09-21 Piotr Chęciński 2022-09-21
[Modyfikacja] Piotr Chęciński 2022-09-19 Piotr Chęciński 2022-09-19
[Modyfikacja] Piotr Chęciński 2022-09-16 Piotr Chęciński 2022-09-16
[Modyfikacja] Piotr Chęciński 2022-09-16 Piotr Chęciński 2022-09-16
[Modyfikacja] Piotr Chęciński 2022-09-13 Piotr Chęciński 2022-09-13
[Modyfikacja] Dariusz Porucznik 2022-08-31 Dariusz Porucznik 2022-08-31
[Modyfikacja] Piotr Chęciński 2022-08-26 Piotr Chęciński 2022-08-26
[Modyfikacja] Piotr Chęciński 2022-08-26 Piotr Chęciński 2022-08-26
[Modyfikacja] Piotr Chęciński 2022-08-19 Piotr Chęciński 2022-08-19
[Modyfikacja] Piotr Chęciński 2022-08-18 Piotr Chęciński 2022-08-18
[Modyfikacja] Piotr Chęciński 2022-08-18 Piotr Chęciński 2022-08-18
[Modyfikacja] Piotr Chęciński 2022-08-18 Piotr Chęciński 2022-08-18
[Modyfikacja] Piotr Chęciński 2022-08-18 Piotr Chęciński 2022-08-18
[Modyfikacja] Piotr Chęciński 2022-08-18 Piotr Chęciński 2022-08-18
[Modyfikacja] Piotr Chęciński 2022-08-17 Piotr Chęciński 2022-08-17
[Modyfikacja] Piotr Chęciński 2022-08-17 Piotr Chęciński 2022-08-17
[Modyfikacja] Dariusz Porucznik 2022-08-04 Dariusz Porucznik 2022-08-04
[Modyfikacja] Dariusz Porucznik 2022-08-04 Dariusz Porucznik 2022-08-04
[Modyfikacja] Dariusz Porucznik 2022-08-04 Dariusz Porucznik 2022-08-04
[Modyfikacja] Dariusz Porucznik 2022-08-01 Dariusz Porucznik 2022-08-01
[Modyfikacja] Dariusz Porucznik 2022-07-28 Dariusz Porucznik 2022-07-28
[Modyfikacja] Dariusz Porucznik 2022-07-20 Dariusz Porucznik 2022-07-20
[Modyfikacja] Dariusz Porucznik 2022-07-20 Dariusz Porucznik 2022-07-20
[Modyfikacja] Dariusz Porucznik 2022-07-20 Dariusz Porucznik 2022-07-20
[Modyfikacja] Dariusz Porucznik 2022-07-20 Dariusz Porucznik 2022-07-20
[Modyfikacja] Dariusz Porucznik 2022-07-20 Dariusz Porucznik 2022-07-20
[Modyfikacja] Dariusz Porucznik 2022-07-20 Dariusz Porucznik 2022-07-20
[Modyfikacja] Dariusz Porucznik 2022-07-20 Dariusz Porucznik 2022-07-20
[Modyfikacja] Dariusz Porucznik 2022-07-20 Dariusz Porucznik 2022-07-20
[Modyfikacja] Dariusz Porucznik 2022-07-20 Dariusz Porucznik 2022-07-20
[Modyfikacja] Dariusz Porucznik 2022-07-20 Dariusz Porucznik 2022-07-20
[Modyfikacja] Dariusz Porucznik 2022-07-20 Dariusz Porucznik 2022-07-20
[Modyfikacja] Dariusz Porucznik 2022-07-20 Dariusz Porucznik 2022-07-20
[Modyfikacja] Dariusz Porucznik 2022-07-20 Dariusz Porucznik 2022-07-20
[Modyfikacja] Dariusz Porucznik 2022-07-20 Dariusz Porucznik 2022-07-20
[Modyfikacja] Dariusz Porucznik 2022-07-20 Dariusz Porucznik 2022-07-20
[Modyfikacja] Dariusz Porucznik 2022-07-20 Dariusz Porucznik 2022-07-20
[Modyfikacja] Dariusz Porucznik 2022-07-20 Dariusz Porucznik 2022-07-20
[Modyfikacja] Dariusz Porucznik 2022-07-20 Dariusz Porucznik 2022-07-20
[Modyfikacja] Dariusz Porucznik 2022-07-20 Dariusz Porucznik 2022-07-20
[Modyfikacja] Dariusz Porucznik 2022-07-20 Dariusz Porucznik 2022-07-20
[Modyfikacja] Dariusz Porucznik 2022-07-20 Dariusz Porucznik 2022-07-20
[Modyfikacja] Dariusz Porucznik 2022-07-20 Dariusz Porucznik 2022-07-20
[Modyfikacja] Dariusz Porucznik 2022-07-20 Dariusz Porucznik 2022-07-20
[Modyfikacja] Dariusz Porucznik 2022-07-20 Dariusz Porucznik 2022-07-20
[Modyfikacja] Dariusz Porucznik 2022-07-20 Dariusz Porucznik 2022-07-20
[Modyfikacja] Dariusz Porucznik 2022-07-20 Dariusz Porucznik 2022-07-20
[Modyfikacja] Dariusz Porucznik 2022-07-20 Dariusz Porucznik 2022-07-20
[Modyfikacja] Dariusz Porucznik 2022-07-20 Dariusz Porucznik 2022-07-20
[Modyfikacja] Dariusz Porucznik 2022-07-20 Dariusz Porucznik 2022-07-20
[Modyfikacja] Dariusz Porucznik 2022-07-20 Dariusz Porucznik 2022-07-20
[Modyfikacja] Dariusz Porucznik 2022-07-20 Dariusz Porucznik 2022-07-20
[Modyfikacja] Dariusz Porucznik 2022-07-20 Dariusz Porucznik 2022-07-20
[Modyfikacja] Dariusz Porucznik 2022-07-20 Dariusz Porucznik 2022-07-20
[Modyfikacja] Dariusz Porucznik 2022-07-20 Dariusz Porucznik 2022-07-20
[Modyfikacja] Dariusz Porucznik 2022-07-20 Dariusz Porucznik 2022-07-20
[Modyfikacja] Dariusz Porucznik 2022-07-20 Dariusz Porucznik 2022-07-20
[Modyfikacja] Dariusz Porucznik 2022-07-20 Dariusz Porucznik 2022-07-20
[Modyfikacja] Dariusz Porucznik 2022-07-20 Dariusz Porucznik 2022-07-20
[Modyfikacja] Dariusz Porucznik 2022-07-20 Dariusz Porucznik 2022-07-20
[Modyfikacja] Dariusz Porucznik 2022-07-20 Dariusz Porucznik 2022-07-20
[Modyfikacja] Dariusz Porucznik 2022-07-20 Dariusz Porucznik 2022-07-20
[Modyfikacja] Dariusz Porucznik 2022-07-20 Dariusz Porucznik 2022-07-20
[Modyfikacja] Dariusz Porucznik 2022-07-20 Dariusz Porucznik 2022-07-20
[Modyfikacja] Dariusz Porucznik 2022-07-20 Dariusz Porucznik 2022-07-20
[Modyfikacja] Dariusz Porucznik 2022-07-20 Dariusz Porucznik 2022-07-20
[Modyfikacja] Dariusz Porucznik 2022-07-20 Dariusz Porucznik 2022-07-20
[Modyfikacja] Dariusz Porucznik 2022-07-20 Dariusz Porucznik 2022-07-20
[Modyfikacja] Dariusz Porucznik 2022-07-20 Dariusz Porucznik 2022-07-20
[Modyfikacja] Dariusz Porucznik 2022-07-20 Dariusz Porucznik 2022-07-20
[Modyfikacja] Dariusz Porucznik 2022-07-20 Dariusz Porucznik 2022-07-20
[Modyfikacja] Dariusz Porucznik 2022-07-20 Dariusz Porucznik 2022-07-20
[Modyfikacja] Dariusz Porucznik 2022-07-20 Dariusz Porucznik 2022-07-20
[Modyfikacja] Dariusz Porucznik 2022-07-20 Dariusz Porucznik 2022-07-20
[Modyfikacja] Dariusz Porucznik 2022-07-20 Dariusz Porucznik 2022-07-20
[Modyfikacja] Dariusz Porucznik 2022-07-20 Dariusz Porucznik 2022-07-20
[Modyfikacja] Dariusz Porucznik 2022-07-20 Dariusz Porucznik 2022-07-20
[Modyfikacja] Dariusz Porucznik 2022-07-20 Dariusz Porucznik 2022-07-20
[Modyfikacja] Dariusz Porucznik 2022-07-20 Dariusz Porucznik 2022-07-20
[Modyfikacja] Dariusz Porucznik 2022-07-20 Dariusz Porucznik 2022-07-20
[Modyfikacja] Dariusz Porucznik 2022-07-20 Dariusz Porucznik 2022-07-20
[Modyfikacja] Dariusz Porucznik 2022-07-20 Dariusz Porucznik 2022-07-20
[Modyfikacja] Dariusz Porucznik 2022-07-20 Dariusz Porucznik 2022-07-20
[Modyfikacja] Dariusz Porucznik 2022-07-20 Dariusz Porucznik 2022-07-20
[Modyfikacja] Dariusz Porucznik 2022-07-20 Dariusz Porucznik 2022-07-20
[Modyfikacja] Dariusz Porucznik 2022-07-20 Dariusz Porucznik 2022-07-20
[Modyfikacja] Dariusz Porucznik 2022-07-20 Dariusz Porucznik 2022-07-20
[Modyfikacja] Dariusz Porucznik 2022-07-20 Dariusz Porucznik 2022-07-20
[Modyfikacja] Dariusz Porucznik 2022-07-20 Dariusz Porucznik 2022-07-20
[Modyfikacja] Dariusz Porucznik 2022-07-20 Dariusz Porucznik 2022-07-20
[Modyfikacja] Dariusz Porucznik 2022-07-20 Dariusz Porucznik 2022-07-20
[Modyfikacja] Dariusz Porucznik 2022-07-20 Dariusz Porucznik 2022-07-20
[Modyfikacja] Dariusz Porucznik 2022-07-20 Dariusz Porucznik 2022-07-20
[Modyfikacja] Dariusz Porucznik 2022-07-20 Dariusz Porucznik 2022-07-20
[Modyfikacja] Dariusz Porucznik 2022-07-20 Dariusz Porucznik 2022-07-20
[Modyfikacja] Dariusz Porucznik 2022-07-20 Dariusz Porucznik 2022-07-20
[Modyfikacja] Dariusz Porucznik 2022-07-20 Dariusz Porucznik 2022-07-20
[Modyfikacja] Dariusz Porucznik 2022-07-20 Dariusz Porucznik 2022-07-20
[Modyfikacja] Dariusz Porucznik 2022-07-20 Dariusz Porucznik 2022-07-20
[Modyfikacja] Dariusz Porucznik 2022-07-20 Dariusz Porucznik 2022-07-20
[Modyfikacja] Dariusz Porucznik 2022-07-20 Dariusz Porucznik 2022-07-20
[Modyfikacja] Dariusz Porucznik 2022-07-20 Dariusz Porucznik 2022-07-20
[Modyfikacja] Dariusz Porucznik 2022-07-20 Dariusz Porucznik 2022-07-20
[Modyfikacja] Dariusz Porucznik 2022-07-20 Dariusz Porucznik 2022-07-20
[Modyfikacja] Dariusz Porucznik 2022-07-20 Dariusz Porucznik 2022-07-20
[Modyfikacja] Dariusz Porucznik 2022-07-20 Dariusz Porucznik 2022-07-20
[Modyfikacja] Dariusz Porucznik 2022-07-20 Dariusz Porucznik 2022-07-20
[Modyfikacja] Dariusz Porucznik 2022-07-20 Dariusz Porucznik 2022-07-20
[Dodano] Dariusz Porucznik 2022-07-20 Dariusz Porucznik 2022-07-20

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Dane kontaktowe

Adres do korespondencji:
Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14
00-950 Warszawa 1

Adres siedziby:
Warszawa, ul. Filtrowa 57

NIP:
526-10-58-627

REGON:
000000052

Konto bankowe:
Wpłaty wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

92 1010 1010 0036 7813 9120 0000
NBP Oddział Okręgowy w Warszawie