Aktualnie prowadzone postępowania

Dostawa serwerów i oprogramowania serwerowego (licencji)

Data ogłoszenia: 2022-06-20

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Termin składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ: do 30 czerwca 2022 r.

Termin składania ofert: do 7 lipca 2022 r., godz. 8:00

Termin składania ofert: do 11 lipca 2022 r., godz. 8:00

Planowany termin otwarcia ofert: 7 lipca 2022 r., godz. 9:00

Planowany termin otwarcia ofert: 11 lipca 2022 r., godz. 9:00

UWAGA!

Termin składania ofert został przeniesiony na 19 lipca 2022 r. (godz. 8:00).

Planowany termin otwarcia ofert został przeniesiony na 19 lipca 2022 r. (godz. 9:00).


Wadium: Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium: w wysokości:

- dla Części I zamówienia - w wysokości 12.000 zł,

- dla Części II zamówienia - w wysokości 10.800 zł,

- dla Części III zamówienia - w wysokości 5. 700 zł,

- dla Części IV zamówienia - w wysokości 1.800 zł,

- dla Części V zamówienia - w wysokości 10.800 zł,

- dla Części VI zamówienia - w wysokości 39 100 zł. 

Identyfikator postępowania: 3259c269-3614-46c3-90ac-10350f16babb

UWAGA! W dniu 1.07.2022 r. Zamawiający zamieszcza zmieniony Załącznik nr 1f do SWZ (Formularz ofertowy dla Części VI), który stanowi załącznik do wyjaśnień i zmiany treści SWZ zamieszczonych w dniu 1.07.2022 r.

UWAGA!

W dniu 11.07.2022 r. Zamawiający zamieszcza zmieniony Załącznik nr 1f do SWZ (Formularz ofertowy dla Części VI), który stanowi załącznik do wyjaśnień i zmiany treści SWZ zamieszczonych w dniu 11.07.2022 r.

Zmieniony załącznik znajduje się w sekcji "Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ)"

Zamawiający informuje, że kwota jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia (zakres podstawowy) wynosi 3 297 292,00 zł brutto, a w podziale na części przedstawia się następująco:

-      Część I – 493 099 zł brutto,

-      Część II – 443 154 zł brutto,

-      Część III – 236 884 zł brutto,

-      Część IV – 74 049 zł brutto,

-      Część V – 445 689 zł brutto,

-      Część VI – 1 604 387 zł brutto.

Informacje o artykule

Data publikacji:
2022-06-15
Wprowadził/a:
Anna Sztylko
Data ostatniej zmiany:
2022-08-31
Ostatnio zmieniał/a:
Piotr Chęciński
Metryczka artykułu
Zmiana Autor/ka zmiany Data zmiany Zatwierdził/a Data zatwierdzenia
[Modyfikacja] Piotr Chęciński 2022-08-31 Piotr Chęciński 2022-08-31
[Modyfikacja] Piotr Chęciński 2022-08-19 Piotr Chęciński 2022-08-19
[Modyfikacja] Anna Sztylko 2022-07-21 Anna Sztylko 2022-07-21
[Modyfikacja] Anna Sztylko 2022-07-19 Anna Sztylko 2022-07-19
[Modyfikacja] Anna Sztylko 2022-07-13 Anna Sztylko 2022-07-13
[Modyfikacja] Anna Sztylko 2022-07-11 Anna Sztylko 2022-07-11
[Modyfikacja] Anna Sztylko 2022-07-08 Anna Sztylko 2022-07-08
[Modyfikacja] Anna Sztylko 2022-07-08 Anna Sztylko 2022-07-08
[Modyfikacja] Anna Sztylko 2022-07-07 Anna Sztylko 2022-07-07
[Modyfikacja] Anna Sztylko 2022-07-07 Anna Sztylko 2022-07-07
[Modyfikacja] Anna Sztylko 2022-07-06 Anna Sztylko 2022-07-06
[Modyfikacja] Anna Sztylko 2022-07-01 Anna Sztylko 2022-07-01
[Modyfikacja] Anna Sztylko 2022-07-01 Anna Sztylko 2022-07-01
[Modyfikacja] Anna Sztylko 2022-06-29 Anna Sztylko 2022-06-29
[Modyfikacja] Anna Sztylko 2022-06-28 Anna Sztylko 2022-06-28
[Modyfikacja] Anna Sztylko 2022-06-27 Anna Sztylko 2022-06-27
[Modyfikacja] Anna Sztylko 2022-06-20 Anna Sztylko 2022-06-20
[Modyfikacja] Anna Sztylko 2022-06-20 Anna Sztylko 2022-06-20
[Dodano] Anna Sztylko 2022-06-20 Anna Sztylko 2022-06-20

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Dane kontaktowe

Adres do korespondencji:
Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14
00-950 Warszawa 1

Adres siedziby:
Warszawa, ul. Filtrowa 57

NIP:
526-10-58-627

REGON:
000000052

Konto bankowe:
Wpłaty wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

92 1010 1010 0036 7813 9120 0000
NBP Oddział Okręgowy w Warszawie