Aktualnie prowadzone postępowania

Dostawa serwerów i oprogramowania serwerowego (licencji)

Data ogłoszenia: 2022-06-20

Tryb postępowania: tryb podstawowy bez przeprowadzania negocjacji.

Termin składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ: do 30 czerwca 2022 r.

Termin składania ofert: do 7 lipca 2022 r., godz. 8:00

Planowany termin otwarcia ofert: 7 lipca 2022 r., godz. 9:00

Wadium: Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium: w wysokości:

- dla Części I zamówienia - w wysokości 12.000 zł,

- dla Części II zamówienia - w wysokości 10.800 zł,

- dla Części III zamówienia - w wysokości 5. 700 zł,

- dla Części IV zamówienia - w wysokości 1.800 zł,

- dla Części V zamówienia - w wysokości 10.800 zł,

- dla Części VI zamówienia - w wysokości 39 100 zł. 

Identyfikator postępowania: 3259c269-3614-46c3-90ac-10350f16babb

Informacje o artykule

Data publikacji:
2022-06-15
Wprowadził/a:
Anna Sztylko
Data ostatniej zmiany:
2022-06-20
Ostatnio zmieniał/a:
Anna Sztylko
Metryczka artykułu
Zmiana Autor/ka zmiany Data zmiany Zatwierdził/a Data zatwierdzenia
[Modyfikacja] Anna Sztylko 2022-06-20 Anna Sztylko 2022-06-20
[Modyfikacja] Anna Sztylko 2022-06-20 Anna Sztylko 2022-06-20
[Dodano] Anna Sztylko 2022-06-20 Anna Sztylko 2022-06-20

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Dane kontaktowe

Adres do korespondencji:
Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14
00-950 Warszawa 1

Adres siedziby:
Warszawa, ul. Filtrowa 57

NIP:
526-10-58-627

REGON:
000000052

Konto bankowe:
Wpłaty wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

92 1010 1010 0036 7813 9120 0000
NBP Oddział Okręgowy w Warszawie