Aktualnie prowadzone postępowania

Dostawa wraz z montażem mebli biurowych

Data ogłoszenia: 2022-06-20

Tryb postępowania: tryb podstawowy bez przeprowadzania negocjacji.

Termin składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ: do 04 lipca 2022 r.

Termin składania ofert: do 08 lipca 2022 r., godz. 11:00

Planowany termin otwarcia ofert: 08 lipca 2022 r., godz. 13:00

Wadium: wymagana jest wpłata wadium:

- dla części I zamówienia w wysokości 2 500 zł;

- dla części II zamówienia w wysokości 2 000 zł.

Identyfikator postępowania: da1366e1-3153-40d1-aeda-40c65e02c35f

Zamawiający informuje, że kwota jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia wynosi:

1. część I zamówienia: 207 920 zł brutto;

2. część II zamówienia: 175 080 zł brutto.

Informacje o artykule

Data publikacji:
2022-06-22
Wprowadził/a:
Anna Masiul
Data ostatniej zmiany:
2022-09-22
Ostatnio zmieniał/a:
Anna Masiul
Metryczka artykułu
Zmiana Autor/ka zmiany Data zmiany Zatwierdził/a Data zatwierdzenia
[Modyfikacja] Anna Masiul 2022-09-22 Anna Masiul 2022-09-22
[Modyfikacja] Anna Masiul 2022-09-22 Anna Masiul 2022-09-22
[Modyfikacja] Anna Masiul 2022-09-07 Anna Masiul 2022-09-07
[Modyfikacja] Anna Masiul 2022-09-02 Anna Masiul 2022-09-02
[Modyfikacja] Anna Masiul 2022-08-22 Anna Masiul 2022-08-22
[Modyfikacja] Anna Masiul 2022-07-12 Anna Masiul 2022-07-12
[Modyfikacja] Dariusz Porucznik 2022-07-08 Dariusz Porucznik 2022-07-08
[Modyfikacja] Dariusz Porucznik 2022-07-08 Dariusz Porucznik 2022-07-08
[Modyfikacja] Anna Masiul 2022-07-08 Anna Masiul 2022-07-08
[Modyfikacja] Anna Masiul 2022-06-20 Anna Masiul 2022-06-20
[Modyfikacja] Anna Masiul 2022-06-20 Anna Masiul 2022-06-20
[Modyfikacja] Anna Masiul 2022-06-20 Anna Masiul 2022-06-20
[Modyfikacja] Anna Masiul 2022-06-20 Anna Masiul 2022-06-20
[Modyfikacja] Anna Masiul 2022-06-20 Anna Masiul 2022-06-20
[Dodano] Anna Masiul 2022-06-20 Anna Masiul 2022-06-20

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Dane kontaktowe

Adres do korespondencji:
Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14
00-950 Warszawa 1

Adres siedziby:
Warszawa, ul. Filtrowa 57

NIP:
526-10-58-627

REGON:
000000052

Konto bankowe:
Wpłaty wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

92 1010 1010 0036 7813 9120 0000
NBP Oddział Okręgowy w Warszawie