Aktualnie prowadzone postępowania

Dostawa wraz z montażem i konfiguracją elektronicznych depozytorów kluczy dla delegatur Najwyższej Izby Kontroli.

Data ogłoszenia: 2022-05-23

Tryb postępowania: tryb podstawowy bez przeprowadzania negocjacji.

Termin składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ: do 30 maja 2022 r.

Termin składania ofert: do 3 czerwca 2022 r., godz. 9:00

Planowany termin otwarcia ofert: 3 czerwca 2022 r., godz. 12:00

Wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Identyfikator postępowania: 110ab985-a6ff-41e7-b812-59fcbbcc0691

Zamawiający informuje, iż zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia kwotę 669 243 zł brutto.

Informacje o artykule

Data publikacji:
2022-05-23
Wprowadził/a:
Dariusz Porucznik
Data ostatniej zmiany:
2022-08-16
Ostatnio zmieniał/a:
Piotr Chęciński
Metryczka artykułu
Zmiana Autor/ka zmiany Data zmiany Zatwierdził/a Data zatwierdzenia
[Modyfikacja] Piotr Chęciński 2022-08-16 Piotr Chęciński 2022-08-16
[Modyfikacja] Dariusz Porucznik 2022-07-08 Dariusz Porucznik 2022-07-08
[Modyfikacja] Dariusz Porucznik 2022-06-08 Dariusz Porucznik 2022-06-08
[Modyfikacja] Dariusz Porucznik 2022-06-03 Dariusz Porucznik 2022-06-03
[Modyfikacja] Dariusz Porucznik 2022-05-23 Dariusz Porucznik 2022-05-23
[Modyfikacja] Dariusz Porucznik 2022-05-23 Dariusz Porucznik 2022-05-23
[Dodano] Dariusz Porucznik 2022-05-23 Dariusz Porucznik 2022-05-23

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Dane kontaktowe

Adres do korespondencji:
Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14
00-950 Warszawa 1

Adres siedziby:
Warszawa, ul. Filtrowa 57

NIP:
526-10-58-627

REGON:
000000052

Konto bankowe:
Wpłaty wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

92 1010 1010 0036 7813 9120 0000
NBP Oddział Okręgowy w Warszawie