Aktualnie prowadzone postępowania

Świadczenie kompleksowych usług z zakresu zapewnienia zasobów ludzkich z obszaru IT w ramach umowy ramowej.

Data ogłoszenia: 2022-04-01

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony.

Termin składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ: do 21 kwietnia 2022 r.

Termin składania ofert: do 5 maja 2022 r. godz. 10.00

Termin składania ofert: do 13 maja 2022 r. godz. 10.00

Termin otwarcia ofert: 5 maja 2022 r. godz. 12.00

Termin otwarcia ofert: 13 maja 2022 r. godz. 12.00

Wadium: Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium:

dla Części 1 - w wysokości: 48 000 zł,

dla Części 2 - w wysokości: 73 000 zł.


IDENTYFIKATOR POSTĘPOWANIA: 0242452a-d40e-4c90-b461-7c5a408bcbd1

Zamawiający informuje, że kwota jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia wynosi 5 000 000 zł brutto, a w podziale na części przestawia się następująco:

- Część 1 - 2 000 000 zł brutto,

- Część 2 - 3 000 000 zł brutto.

Informacje o artykule

Data publikacji:
2022-04-01
Wprowadził/a:
Anna Sztylko
Data ostatniej zmiany:
2022-05-13
Ostatnio zmieniał/a:
Anna Sztylko
Metryczka artykułu
Zmiana Autor/ka zmiany Data zmiany Zatwierdził/a Data zatwierdzenia
[Modyfikacja] Anna Sztylko 2022-05-13 Anna Sztylko 2022-05-13
[Modyfikacja] Anna Sztylko 2022-05-04 Anna Sztylko 2022-05-04
[Modyfikacja] Dariusz Porucznik 2022-05-02 Dariusz Porucznik 2022-05-02
[Modyfikacja] Dariusz Porucznik 2022-05-02 Dariusz Porucznik 2022-05-02
[Modyfikacja] Dariusz Porucznik 2022-05-02 Dariusz Porucznik 2022-05-02
[Modyfikacja] Dariusz Porucznik 2022-05-02 Dariusz Porucznik 2022-05-02
[Modyfikacja] Anna Sztylko 2022-04-22 Anna Sztylko 2022-04-22
[Modyfikacja] Anna Sztylko 2022-04-22 Anna Sztylko 2022-04-22
[Modyfikacja] Anna Sztylko 2022-04-22 Anna Sztylko 2022-04-22
[Modyfikacja] Anna Sztylko 2022-04-11 Anna Sztylko 2022-04-11
[Dodano] Anna Sztylko 2022-04-01 Anna Sztylko 2022-04-01

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Dane kontaktowe

Adres do korespondencji:
Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14
00-950 Warszawa 1

Adres siedziby:
Warszawa, ul. Filtrowa 57

NIP:
526-10-58-627

REGON:
000000052

Konto bankowe:
Wpłaty wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

92 1010 1010 0036 7813 9120 0000
NBP Oddział Okręgowy w Warszawie