Aktualnie prowadzone postępowania

Dostawa licencji bazodanowych Microsoft SQL Server Enterprise lub równoważnych wraz gwarancją aktualizacji do nowych wersji oprogramowania (SA)

Data ogłoszenia: 2021-09-22

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Termin składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ: do 12 października 2021 r.

Termin składania ofert: do 26 października 2021 r. godz. 08.00

Termin otwarcia ofert: 26 października 2021 r. godz. 10:00

Wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

IDENTYFIKATOR   POSTĘPOWANIA: f115910a-0b2c-4c3f-8d2c-1dab1c6b1a1f

Informacje o artykule

Data utworzenia:
2021-09-17
Data publikacji:
2021-09-22
Wprowadził/a:
Katarzyna Thomassen
Data ostatniej zmiany:
2021-09-22
Ostatnio zmieniał/a:
Katarzyna Thomassen

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Dane kontaktowe

Adres do korespondencji:
Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14
00-950 Warszawa 1

Adres siedziby:
Warszawa, ul. Filtrowa 57

NIP:
526-10-58-627

REGON:
000000052

Konto bankowe:
Wpłaty wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

92 1010 1010 0036 7813 9120 0000
NBP Oddział Okręgowy w Warszawie