Aktualnie prowadzone postępowania

Dostawa urządzeń wielofunkcyjnych oraz wykonanie Systemu zarządzania wydrukiem w Centrali

Data ogłoszenia: 2021-07-13

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Termin składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ: do 26 lipca 2021 r.

Termin składania ofert: do 9 sierpnia 2021 r. godz. 11.00

Termin składania ofert: do 12 sierpnia 2021 r. godz. 11.00

Termin składania ofert: do 17 sierpnia 2021 r. godz. 11.00

Termin składania ofert: do 24 sierpnia 2021 r. godz. 11.00

Termin składania ofert: do 31 sierpnia 2021 r. godz. 11.00

Termin składania ofert: do 9 września 2021 r. godz. 11.00

Termin składania ofert: do 16 września 2021 r. godz. 11.00

Termin składania ofert: do 23 września 2021 r. godz. 11.00

Termin składania ofert: do 30 września 2021 r. godz. 11.00

Termin otwarcia ofert: 9 sierpnia 2021 r. godz. 13:00

Termin otwarcia ofert: 12 sierpnia 2021 r. godz. 13:00

Termin otwarcia ofert: 17 sierpnia 2021 r. godz. 13:00

Termin otwarcia ofert: 24 sierpnia 2021 r. godz. 13:00

Termin otwarcia ofert: 31 sierpnia 2021 r. godz. 13:00

Termin otwarcia ofert: 9 września 2021 r. godz. 13:00

Termin otwarcia ofert: 16 września 2021 r. godz. 13:00

Termin otwarcia ofert: 23 września 2021 r. godz. 13:00

Termin otwarcia ofert: 30 września 2021 r. godz. 13:00

Wadium: Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 44 000 zł.

IDENTYFIKATOR   POSTĘPOWANIA: 21e9cfda-832a-4931-bade-459b51b4ec14

Informacje o artykule

Data utworzenia:
2021-07-13
Data publikacji:
2021-07-13
Wprowadził/a:
Artur Lisowski
Data ostatniej zmiany:
2021-09-21
Ostatnio zmieniał/a:
Artur Lisowski
Metryczka artykułu
Zmiana Autor/ka zmiany Data zmiany Zatwierdził/a Data zatwierdzenia
[Modyfikacja] Artur Lisowski 2021-09-21 Artur Lisowski 2021-09-21
[Modyfikacja] Artur Lisowski 2021-09-21 Artur Lisowski 2021-09-21
[Modyfikacja] Artur Lisowski 2021-09-21 Artur Lisowski 2021-09-21
[Modyfikacja] Artur Lisowski 2021-09-17 Artur Lisowski 2021-09-17
[Modyfikacja] Artur Lisowski 2021-09-17 Artur Lisowski 2021-09-17
[Modyfikacja] Artur Lisowski 2021-09-13 Artur Lisowski 2021-09-13
[Modyfikacja] Artur Lisowski 2021-09-10 Artur Lisowski 2021-09-10
[Modyfikacja] Artur Lisowski 2021-09-07 Artur Lisowski 2021-09-07
[Modyfikacja] Artur Lisowski 2021-09-01 Artur Lisowski 2021-09-01
[Modyfikacja] Artur Lisowski 2021-08-30 Artur Lisowski 2021-08-30
[Modyfikacja] Artur Lisowski 2021-08-23 Artur Lisowski 2021-08-23
[Modyfikacja] Dariusz Porucznik 2021-08-16 Dariusz Porucznik 2021-08-16
[Modyfikacja] Artur Lisowski 2021-08-13 Artur Lisowski 2021-08-13
[Modyfikacja] Artur Lisowski 2021-08-13 Artur Lisowski 2021-08-13
[Modyfikacja] Artur Lisowski 2021-08-11 Artur Lisowski 2021-08-11
[Modyfikacja] Artur Lisowski 2021-08-09 Artur Lisowski 2021-08-09
[Modyfikacja] Artur Lisowski 2021-08-06 Artur Lisowski 2021-08-06
[Modyfikacja] Artur Lisowski 2021-08-06 Artur Lisowski 2021-08-06
[Modyfikacja] Artur Lisowski 2021-08-04 Artur Lisowski 2021-08-04
[Modyfikacja] Artur Lisowski 2021-08-04 Artur Lisowski 2021-08-04
[Modyfikacja] Artur Lisowski 2021-07-26 Artur Lisowski 2021-07-26
[Modyfikacja] Dariusz Porucznik 2021-07-21 Dariusz Porucznik 2021-07-21
[Dodano] Artur Lisowski 2021-07-13 Artur Lisowski 2021-07-13

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Dane kontaktowe

Adres do korespondencji:
Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14
00-950 Warszawa 1

Adres siedziby:
Warszawa, ul. Filtrowa 57

NIP:
526-10-58-627

REGON:
000000052

Konto bankowe:
Wpłaty wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

92 1010 1010 0036 7813 9120 0000
NBP Oddział Okręgowy w Warszawie