Aktualnie prowadzone postępowania

Kompleksowa usługa sprzątania powierzchni w budynkach, pokoi biurowych, pokoi gościnnych, garaży, terenów zewnętrznych przy posesjach oraz przyległych jej chodnikach, pielęgnacji zieleni i mycia okien w Centrali NIK i Delegaturach NIK.

Data ogłoszenia: 2021-07-08

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony.

Termin składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ: do 26 lipca 2021 r.

Termin składania ofert: do 10 sierpnia 2021 r. godz. 09.00.

Termin otwarcia ofert: 10 sierpnia 2021 r. godz. 12:00.

Wadium: Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium:

dla Części 1 w kwocie 47 500 zł,

dla Części 2 w kwocie 1 500 zł,

dla Części 3 w kwocie 2 000 zł,

dla Części 4 w kwocie 2 000 zł,

dla Części 5 w kwocie 5 000 zł,

dla Części 6 w kwocie 2 500 zł,

dla Części 7 w kwocie 2 000 zł,

dla Części 8 w kwocie 2 500 zł,

dla Części 9 w kwocie 4 000 zł,

dla Części 10 w kwocie 1 500 zł,

dla Części 11 w kwocie 2 500 zł,

dla Części 12 w kwocie 2 500 zł,

dla Części 13 w kwocie 2 500 zł,

dla Części 14 w kwocie 1 500 zł,

dla Części 15 w kwocie 2 500 zł,

dla Części 16 w kwocie 1 000 zł.

IDENTYFIKATOR   POSTĘPOWANIA: e1d828ec-2073-425e-ba92-f2ed602e8ce1

Zamawiający informuje, że kwota jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia wynosi 3 338 600 zł brutto, a w podziale na części przedstawia się następująco:

- dla części 1 - 1 867 000 zł brutto;

- dla części 2 -  66 000 zł brutto;

- dla części 3 - 80 000 zł brutto;

- dla części 4 - 80 000 zł brutto;

- dla części 5 - 204 000 zł brutto;

- dla części 6 - 106 400 zł brutto;

- dla części 7 - 86 800 zł brutto;

- dla części 8 - 100 000 zł brutto;

- dla części 9 - 144 400 zł brutto;

-  dla części 10 - 65 000 zł brutto;

- dla części 11 - 108 000 zł brutto;

- dla części 12 - 98 400 zł brutto;

- dla części 13 - 108 000 zł brutto;

- dla części 14 - 71 000 zł brutto;

- dla części 15 - 105 200 zł brutto;

- dla części 16 - 48 400 zł brutto.


Informacje o artykule

Data publikacji:
2021-07-08
Wprowadził/a:
Dariusz Porucznik
Data ostatniej zmiany:
2021-12-17
Ostatnio zmieniał/a:
Dariusz Porucznik
Metryczka artykułu
Zmiana Autor/ka zmiany Data zmiany Zatwierdził/a Data zatwierdzenia
[Modyfikacja] Dariusz Porucznik 2021-12-17 Dariusz Porucznik 2021-12-17
[Modyfikacja] Dariusz Porucznik 2021-12-10 Dariusz Porucznik 2021-12-10
[Modyfikacja] Dariusz Porucznik 2021-11-24 Dariusz Porucznik 2021-11-24
[Modyfikacja] Dariusz Porucznik 2021-11-05 Dariusz Porucznik 2021-11-05
[Modyfikacja] Dariusz Porucznik 2021-11-05 Dariusz Porucznik 2021-11-05
[Modyfikacja] Dariusz Porucznik 2021-11-05 Dariusz Porucznik 2021-11-05
[Modyfikacja] Dariusz Porucznik 2021-11-05 Dariusz Porucznik 2021-11-05
[Modyfikacja] Dariusz Porucznik 2021-11-05 Dariusz Porucznik 2021-11-05
[Modyfikacja] Dariusz Porucznik 2021-11-05 Dariusz Porucznik 2021-11-05
[Modyfikacja] Dariusz Porucznik 2021-11-05 Dariusz Porucznik 2021-11-05
[Modyfikacja] Dariusz Porucznik 2021-11-05 Dariusz Porucznik 2021-11-05
[Modyfikacja] Dariusz Porucznik 2021-11-05 Dariusz Porucznik 2021-11-05
[Modyfikacja] Dariusz Porucznik 2021-11-05 Dariusz Porucznik 2021-11-05
[Modyfikacja] Dariusz Porucznik 2021-11-05 Dariusz Porucznik 2021-11-05
[Modyfikacja] Dariusz Porucznik 2021-10-29 Dariusz Porucznik 2021-10-29
[Modyfikacja] Dariusz Porucznik 2021-10-29 Dariusz Porucznik 2021-10-29
[Modyfikacja] Dariusz Porucznik 2021-10-29 Dariusz Porucznik 2021-10-29
[Modyfikacja] Katarzyna Thomassen 2021-10-07 Katarzyna Thomassen 2021-10-07
[Modyfikacja] Katarzyna Thomassen 2021-09-15 Katarzyna Thomassen 2021-09-15
[Modyfikacja] Dariusz Porucznik 2021-08-23 Dariusz Porucznik 2021-08-23
[Modyfikacja] Dariusz Porucznik 2021-08-20 Dariusz Porucznik 2021-08-20
[Modyfikacja] Dariusz Porucznik 2021-08-12 Dariusz Porucznik 2021-08-12
[Modyfikacja] Dariusz Porucznik 2021-08-10 Dariusz Porucznik 2021-08-10
[Modyfikacja] Dariusz Porucznik 2021-08-03 Dariusz Porucznik 2021-08-03
[Modyfikacja] Dariusz Porucznik 2021-07-30 Dariusz Porucznik 2021-07-30
[Modyfikacja] Dariusz Porucznik 2021-07-14 Dariusz Porucznik 2021-07-14
[Modyfikacja] Dariusz Porucznik 2021-07-13 Dariusz Porucznik 2021-07-13
[Modyfikacja] Dariusz Porucznik 2021-07-13 Dariusz Porucznik 2021-07-13
[Modyfikacja] Dariusz Porucznik 2021-07-12 Dariusz Porucznik 2021-07-12
[Modyfikacja] Dariusz Porucznik 2021-07-12 Dariusz Porucznik 2021-07-12
[Modyfikacja] Dariusz Porucznik 2021-07-12 Dariusz Porucznik 2021-07-12
[Modyfikacja] Dariusz Porucznik 2021-07-12 Dariusz Porucznik 2021-07-12
[Modyfikacja] Dariusz Porucznik 2021-07-12 Dariusz Porucznik 2021-07-12
[Modyfikacja] Dariusz Porucznik 2021-07-12 Dariusz Porucznik 2021-07-12
[Modyfikacja] Dariusz Porucznik 2021-07-12 Dariusz Porucznik 2021-07-12
[Modyfikacja] Dariusz Porucznik 2021-07-12 Dariusz Porucznik 2021-07-12
[Modyfikacja] Dariusz Porucznik 2021-07-12 Dariusz Porucznik 2021-07-12
[Modyfikacja] Dariusz Porucznik 2021-07-12 Dariusz Porucznik 2021-07-12
[Modyfikacja] Dariusz Porucznik 2021-07-12 Dariusz Porucznik 2021-07-12
[Modyfikacja] Dariusz Porucznik 2021-07-12 Dariusz Porucznik 2021-07-12
[Modyfikacja] Dariusz Porucznik 2021-07-12 Dariusz Porucznik 2021-07-12
[Modyfikacja] Dariusz Porucznik 2021-07-12 Dariusz Porucznik 2021-07-12
[Dodano] Dariusz Porucznik 2021-07-12 Dariusz Porucznik 2021-07-12

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Dane kontaktowe

Adres do korespondencji:
Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14
00-950 Warszawa 1

Adres siedziby:
Warszawa, ul. Filtrowa 57

NIP:
526-10-58-627

REGON:
000000052

Konto bankowe:
Wpłaty wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

92 1010 1010 0036 7813 9120 0000
NBP Oddział Okręgowy w Warszawie