Aktualnie prowadzone postępowania

Zakup Systemu ERP (Enterprise Resource Planning)

Data ogłoszenia: 2021-06-28

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Termin składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ: do 20 lipca 2021 r.

Termin składania ofert: do 3 sierpnia 2021 r. godz. 08.00

Termin składania ofert: do 10 sierpnia 2021 r. godz. 08.00

Termin składania ofert: do 17 sierpnia 2021 r. godz. 08.00

Termin składania ofert: do 24 sierpnia 2021 r. godz. 08.00

Termin składania ofert: do 7 września 2021 r. godz. 08.00

Termin składania ofert: do 14 września 2021 r. godz. 08.00

Termin otwarcia ofert: 3 sierpnia 2021 r. godz. 10:00

Termin otwarcia ofert: 10 sierpnia 2021 r. godz. 10:00

Termin otwarcia ofert: 17 sierpnia 2021 r. godz. 10:00

Termin otwarcia ofert: 24 sierpnia 2021 r. godz. 10:00

Termin otwarcia ofert: 7 września 2021 r. godz. 10:00

Termin otwarcia ofert: 14 września 2021 r. godz. 10:00

Wadium: Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 262 400 zł.

IDENTYFIKATOR   POSTĘPOWANIA: 64f3b9a4-c3c9-4e92-894e-4c7f01e6cd9f


UWAGA: w dniu 25 sierpnia 2021 r. Zamawiający zamieścił na stronie internetowej prowadzonego postępowania ujednolicone dokumenty, do których zostały wprowadzone zmiany w wyniku udzielania odpowiedzi na pytania oraz odwołania Wykonawców.


Zamawiający informuje, że kwota jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia wynosi 10 761 400 zł brutto (bez opcji).

Informacje o artykule

Data utworzenia:
2021-06-25
Data publikacji:
2021-06-28
Wprowadził/a:
Katarzyna Thomassen
Data ostatniej zmiany:
2021-09-15
Ostatnio zmieniał/a:
Katarzyna Thomassen
Metryczka artykułu
Zmiana Autor/ka zmiany Data zmiany Zatwierdził/a Data zatwierdzenia
[Modyfikacja] Katarzyna Thomassen 2021-09-15 Katarzyna Thomassen 2021-09-15
[Modyfikacja] Katarzyna Thomassen 2021-09-14 Katarzyna Thomassen 2021-09-14
[Modyfikacja] Katarzyna Thomassen 2021-09-10 Katarzyna Thomassen 2021-09-10
[Modyfikacja] Katarzyna Thomassen 2021-09-06 Katarzyna Thomassen 2021-09-10
[Modyfikacja] Katarzyna Thomassen 2021-08-31 Katarzyna Thomassen 2021-08-31
[Modyfikacja] Katarzyna Thomassen 2021-08-31 Katarzyna Thomassen 2021-08-31
[Modyfikacja] Katarzyna Thomassen 2021-08-25 Katarzyna Thomassen 2021-08-25
[Modyfikacja] Katarzyna Thomassen 2021-08-23 Katarzyna Thomassen 2021-08-23
[Modyfikacja] Katarzyna Thomassen 2021-08-19 Katarzyna Thomassen 2021-08-19
[Modyfikacja] Katarzyna Thomassen 2021-08-18 Katarzyna Thomassen 2021-08-18
[Modyfikacja] Katarzyna Thomassen 2021-08-16 Katarzyna Thomassen 2021-08-16
[Modyfikacja] Katarzyna Thomassen 2021-08-13 Dariusz Porucznik 2021-08-13
[Modyfikacja] Katarzyna Thomassen 2021-08-13 Katarzyna Thomassen 2021-08-13
[Modyfikacja] Katarzyna Thomassen 2021-08-13 Katarzyna Thomassen 2021-08-13
[Modyfikacja] Katarzyna Thomassen 2021-08-11 Katarzyna Thomassen 2021-08-11
[Modyfikacja] Artur Lisowski 2021-08-06 Artur Lisowski 2021-08-06
[Modyfikacja] Katarzyna Thomassen 2021-08-05 Katarzyna Thomassen 2021-08-06
[Modyfikacja] Katarzyna Thomassen 2021-08-03 Katarzyna Thomassen 2021-08-03
[Modyfikacja] Dariusz Porucznik 2021-07-29 Dariusz Porucznik 2021-07-29
[Modyfikacja] Dariusz Porucznik 2021-07-28 Dariusz Porucznik 2021-07-28
[Modyfikacja] Dariusz Porucznik 2021-07-28 Dariusz Porucznik 2021-07-28
[Modyfikacja] Dariusz Porucznik 2021-07-28 Dariusz Porucznik 2021-07-28
[Modyfikacja] Dariusz Porucznik 2021-07-28 Dariusz Porucznik 2021-07-28
[Modyfikacja] Dariusz Porucznik 2021-07-23 Dariusz Porucznik 2021-07-23
[Modyfikacja] Dariusz Porucznik 2021-07-23 Dariusz Porucznik 2021-07-23
[Modyfikacja] Dariusz Porucznik 2021-07-23 Dariusz Porucznik 2021-07-23
[Modyfikacja] Dariusz Porucznik 2021-07-23 Dariusz Porucznik 2021-07-23
[Modyfikacja] Dariusz Porucznik 2021-07-23 Dariusz Porucznik 2021-07-23
[Modyfikacja] Dariusz Porucznik 2021-07-21 Dariusz Porucznik 2021-07-21
[Modyfikacja] Dariusz Porucznik 2021-07-21 Dariusz Porucznik 2021-07-21
[Modyfikacja] Dariusz Porucznik 2021-07-21 Dariusz Porucznik 2021-07-21
[Modyfikacja] Dariusz Porucznik 2021-07-20 Dariusz Porucznik 2021-07-20
[Modyfikacja] Dariusz Porucznik 2021-07-20 Dariusz Porucznik 2021-07-20
[Modyfikacja] Dariusz Porucznik 2021-07-16 Dariusz Porucznik 2021-07-16
[Modyfikacja] Dariusz Porucznik 2021-07-14 Dariusz Porucznik 2021-07-14
[Modyfikacja] Dariusz Porucznik 2021-07-14 Dariusz Porucznik 2021-07-14
[Modyfikacja] Dariusz Porucznik 2021-07-14 Dariusz Porucznik 2021-07-14
[Modyfikacja] Piotr Chęciński 2021-07-09 Piotr Chęciński 2021-07-09
[Modyfikacja] Katarzyna Thomassen 2021-07-08 Katarzyna Thomassen 2021-07-08
[Modyfikacja] Katarzyna Thomassen 2021-06-29 Katarzyna Thomassen 2021-06-29
[Dodano] Katarzyna Thomassen 2021-06-28 Katarzyna Thomassen 2021-06-28

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Dane kontaktowe

Adres do korespondencji:
Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14
00-950 Warszawa 1

Adres siedziby:
Warszawa, ul. Filtrowa 57

NIP:
526-10-58-627

REGON:
000000052

Konto bankowe:
Wpłaty wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

92 1010 1010 0036 7813 9120 0000
NBP Oddział Okręgowy w Warszawie