Aktualnie prowadzone postępowania

Dostawa tonerów, kaset atramentowych oraz innych materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych, urządzeń wielofunkcyjnych.

Data ogłoszenia: 2021-05-24

Data ogłoszenia: 2021-05-24

Tryb postępowania: tryb podstawowy.

Termin składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ: do 28 maja 2021 r.

Termin składania ofert: do 2 czerwca 2021 r., godz. 9:00.

Termin składania ofert: do 18 czerwca 2021 r., godz. 9:00.

Termin składania ofert: do 28 czerwca 2021 r., godz. 9:00.

Termin składania ofert: do 5 lipca 2021 r., godz. 9:00.

Termin składania ofert: do 12 lipca 2021 r., godz. 9:00.

Termin składania ofert: do 19 lipca 2021 r., godz. 9:00.

Termin składania ofert: do 22 lipca 2021 r., godz. 9:00.

Termin składania ofert: do 26 lipca 2021 r., godz. 9:00.

Planowany termin otwarcia ofert: 2 czerwca 2021 r., godz. 12:00.

Planowany termin otwarcia ofert: 18 czerwca 2021 r., godz. 12:00.

Planowany termin otwarcia ofert: 28 czerwca 2021 r., godz. 12:00.

Planowany termin otwarcia ofert: 5 lipca 2021 r., godz. 12:00.

Planowany termin otwarcia ofert: 12 lipca 2021 r., godz. 12:00.

Planowany termin otwarcia ofert: 19 lipca 2021 r., godz. 12:00.

Planowany termin otwarcia ofert: 22 lipca 2021 r., godz. 12:00.

Planowany termin otwarcia ofert: 26 lipca 2021 r., godz. 12:00.

Wadium: wymagana jest wpłata wadium w wysokości 3 500 zł.

Identyfikator postępowania: 6204d066-ee13-4e4e-986f-ab0059b2cf1c

Zamawiający informuje, że kwota jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia wynosi 326 800 zł brutto.

Informacje o artykule

Data utworzenia:
2021-05-24
Data publikacji:
2021-05-24
Wprowadził/a:
Dariusz Porucznik
Data ostatniej zmiany:
2021-07-27
Ostatnio zmieniał/a:
Dariusz Porucznik
Metryczka artykułu
Zmiana Autor/ka zmiany Data zmiany Zatwierdził/a Data zatwierdzenia
[Modyfikacja] Dariusz Porucznik 2021-07-27 Dariusz Porucznik 2021-07-27
[Modyfikacja] Dariusz Porucznik 2021-07-26 Dariusz Porucznik 2021-07-26
[Modyfikacja] Dariusz Porucznik 2021-07-21 Dariusz Porucznik 2021-07-21
[Modyfikacja] Dariusz Porucznik 2021-07-21 Dariusz Porucznik 2021-07-21
[Modyfikacja] Dariusz Porucznik 2021-07-21 Dariusz Porucznik 2021-07-21
[Modyfikacja] Dariusz Porucznik 2021-07-19 Dariusz Porucznik 2021-07-19
[Modyfikacja] Artur Lisowski 2021-07-16 Artur Lisowski 2021-07-16
[Modyfikacja] Artur Lisowski 2021-07-16 Artur Lisowski 2021-07-16
[Modyfikacja] Artur Lisowski 2021-07-09 Artur Lisowski 2021-07-09
[Modyfikacja] Dariusz Porucznik 2021-07-01 Dariusz Porucznik 2021-07-01
[Modyfikacja] Dariusz Porucznik 2021-07-01 Dariusz Porucznik 2021-07-01
[Modyfikacja] Dariusz Porucznik 2021-06-25 Dariusz Porucznik 2021-06-25
[Modyfikacja] Dariusz Porucznik 2021-06-25 Dariusz Porucznik 2021-06-25
[Modyfikacja] Dariusz Porucznik 2021-06-25 Dariusz Porucznik 2021-06-25
[Modyfikacja] Dariusz Porucznik 2021-06-16 Dariusz Porucznik 2021-06-16
[Modyfikacja] Dariusz Porucznik 2021-06-16 Dariusz Porucznik 2021-06-16
[Modyfikacja] Dariusz Porucznik 2021-06-16 Dariusz Porucznik 2021-06-16
[Modyfikacja] Dariusz Porucznik 2021-06-16 Dariusz Porucznik 2021-06-16
[Modyfikacja] Dariusz Porucznik 2021-06-16 Dariusz Porucznik 2021-06-16
[Modyfikacja] Artur Lisowski 2021-05-31 Artur Lisowski 2021-05-31
[Modyfikacja] Artur Lisowski 2021-05-31 Artur Lisowski 2021-05-31
[Modyfikacja] Dariusz Porucznik 2021-05-24 Dariusz Porucznik 2021-05-24
[Dodano] Dariusz Porucznik 2021-05-24 Dariusz Porucznik 2021-05-24

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Dane kontaktowe

Adres do korespondencji:
Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14
00-950 Warszawa 1

Adres siedziby:
Warszawa, ul. Filtrowa 57

NIP:
526-10-58-627

REGON:
000000052

Konto bankowe:
Wpłaty wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

92 1010 1010 0036 7813 9120 0000
NBP Oddział Okręgowy w Warszawie