Aktualnie prowadzone postępowania

Modernizacja systemu kopii zapasowych.

Data ogłoszenia: 2021-05-20

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Termin składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ: do 4 czerwca 2021 r.

Termin składania ofert: do 18 czerwca 2021 r. godz. 09.00

Termin otwarcia ofert: 18 czerwca 2021 r. godz. 12:00

Wadium: Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 30 000 zł.

IDENTYFIKATOR   POSTĘPOWANIA: b39b280f-323a-479f-adb2-775a7d6bd1bd

Zamawiający informuje, że kwota jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia wynosi
1 393 000 zł brutto.


Informacje o artykule

Data utworzenia:
2021-05-20
Data publikacji:
2021-05-20
Wprowadził/a:
Dariusz Porucznik
Data ostatniej zmiany:
2021-08-06
Ostatnio zmieniał/a:
Dariusz Porucznik
Metryczka artykułu
Zmiana Autor/ka zmiany Data zmiany Zatwierdził/a Data zatwierdzenia
[Modyfikacja] Dariusz Porucznik 2021-08-06 Dariusz Porucznik 2021-08-06
[Modyfikacja] Dariusz Porucznik 2021-08-06 Dariusz Porucznik 2021-08-06
[Modyfikacja] Dariusz Porucznik 2021-08-06 Dariusz Porucznik 2021-08-06
[Modyfikacja] Dariusz Porucznik 2021-06-21 Dariusz Porucznik 2021-06-21
[Modyfikacja] Dariusz Porucznik 2021-06-18 Dariusz Porucznik 2021-06-18
[Modyfikacja] Dariusz Porucznik 2021-06-17 Dariusz Porucznik 2021-06-17
[Modyfikacja] Dariusz Porucznik 2021-06-10 Dariusz Porucznik 2021-06-10
[Modyfikacja] Dariusz Porucznik 2021-06-10 Dariusz Porucznik 2021-06-10
[Modyfikacja] Dariusz Porucznik 2021-06-10 Dariusz Porucznik 2021-06-10
[Modyfikacja] Dariusz Porucznik 2021-06-10 Dariusz Porucznik 2021-06-10
[Modyfikacja] Dariusz Porucznik 2021-06-09 Dariusz Porucznik 2021-06-09
[Modyfikacja] Dariusz Porucznik 2021-06-02 Dariusz Porucznik 2021-06-02
[Modyfikacja] Dariusz Porucznik 2021-05-27 Dariusz Porucznik 2021-05-27
[Modyfikacja] Dariusz Porucznik 2021-05-21 Dariusz Porucznik 2021-05-21
[Dodano] Dariusz Porucznik 2021-05-20 Dariusz Porucznik 2021-05-20

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Dane kontaktowe

Adres do korespondencji:
Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14
00-950 Warszawa 1

Adres siedziby:
Warszawa, ul. Filtrowa 57

NIP:
526-10-58-627

REGON:
000000052

Konto bankowe:
Wpłaty wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

92 1010 1010 0036 7813 9120 0000
NBP Oddział Okręgowy w Warszawie