Aktualnie prowadzone postępowania

Modernizacja centralnego systemu bezpieczeństwa firewall

Data ogłoszenia: 2021-05-17

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Termin składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ: do 7 czerwca 2021 r.

Termin składania ofert: do 21 czerwca 2021 r., godz. 09:00

Termin otwarcia ofert: 21 czerwca 2021 r., godz. 11:00

Wadium: wymagana jest wpłata wadium w wysokości 40 000 zł.

Wadium: wymagana jest wpłata wadium w wysokości 33 000 zł.

Identyfikator postępowania: 5aba9c4f-b0a1-42f3-a319-fc52ed86340d

Informacje o artykule

Data utworzenia:
2021-05-17
Data publikacji:
2021-05-17
Wprowadził/a:
Piotr Chęciński
Data ostatniej zmiany:
2021-06-10
Ostatnio zmieniał/a:
Piotr Chęciński
Metryczka artykułu
Zmiana Autor/ka zmiany Data zmiany Zatwierdził/a Data zatwierdzenia
[Modyfikacja] Piotr Chęciński 2021-06-10 Piotr Chęciński 2021-06-10
[Modyfikacja] Piotr Chęciński 2021-06-07 Piotr Chęciński 2021-06-07
[Modyfikacja] Piotr Chęciński 2021-05-28 Piotr Chęciński 2021-05-28
[Modyfikacja] Piotr Chęciński 2021-05-24 Piotr Chęciński 2021-05-24
[Modyfikacja] Piotr Chęciński 2021-05-19 Piotr Chęciński 2021-05-19
[Modyfikacja] Piotr Chęciński 2021-05-18 Piotr Chęciński 2021-05-18
[Modyfikacja] Piotr Chęciński 2021-05-17 Piotr Chęciński 2021-05-17
[Dodano] Piotr Chęciński 2021-05-17 Piotr Chęciński 2021-05-17

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Dane kontaktowe

Adres do korespondencji:
Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14
00-950 Warszawa 1

Adres siedziby:
Warszawa, ul. Filtrowa 57

NIP:
526-10-58-627

REGON:
000000052

Konto bankowe:
Wpłaty wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

92 1010 1010 0036 7813 9120 0000
NBP Oddział Okręgowy w Warszawie