Aktualnie prowadzone postępowania

Dostawa materiałów biurowych i komputerowych

Data ogłoszenia: 2020-03-26

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Termin składania wniosków o wyjaśnienie treści SIWZ: do 8 kwietnia 2020 r.

Termin składania ofert: do 20 kwietnia 2020 r. godz. 11.00

Termin otwarcia ofert: 20 kwietnia 2020 r. godz. 11:30

Wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości:

CZĘŚĆ  I  ZAMÓWIENIA:  MATERIAŁY  BIUROWE  -  6 300,00 zł,

CZĘŚĆ  II  ZAMÓWIENIA:  MATERIAŁY  KOMPUTEROWE  -  2 800,00 zł.

Informacje o artykule

Data utworzenia:
2020-03-26
Data publikacji:
2020-03-26
Wprowadził/a:
Paweł Zalewski
Data ostatniej zmiany:
2020-03-27
Ostatnio zmieniał/a:
Andrzej Gaładyk
Metryczka artykułu
Zmiana Autor/ka zmiany Data zmiany Zatwierdził/a Data zatwierdzenia
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2020-03-27 Andrzej Gaładyk 2020-03-27
[Dodano] Paweł Zalewski 2020-03-26 Andrzej Gaładyk 2020-03-27

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Dane kontaktowe

Adres do korespondencji:
Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14
00-950 Warszawa 1

Adres siedziby:
Warszawa, ul. Filtrowa 57

NIP:
526-10-58-627

REGON:
000000052

Konto bankowe:
Wpłaty wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

92 1010 1010 0036 7813 9120 0000
NBP Oddział Okręgowy w Warszawie