Aktualnie prowadzone postępowania

Grupowe ubezpieczenie na życie pracowników Najwyższej Izby Kontroli i członków ich rodzin

Data ogłoszenia: 2020-03-13

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Ogłoszenie o zamówieniu: wysłane do publikacji w DUPUE w dniu 10 marca 2020 r.

Ogłoszenie o zamówieniu: opublikowane w DUPUE w dniu 13 marca 2020 r.

Termin składania wniosków o wyjaśnienie treści SIWZ: do 30 marca 2020 r.

Termin składania ofert: do 16 kwietnia 2020 r. godz. 08.00

Termin otwarcia ofert: 16 kwietnia 2020 r. godz. 11:00

Wadium: Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 40 000,00 zł.

IDENTYFIKATOR   POSTĘPOWANIA: 94d9d514-b6e9-45fe-bbd6-763f40fbfee6

Informacje o artykule

Data utworzenia:
2020-03-09
Data publikacji:
2020-03-13
Wprowadził/a:
Katarzyna Thomassen
Data ostatniej zmiany:
2020-03-13
Ostatnio zmieniał/a:
Katarzyna Thomassen

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Dane kontaktowe

Adres do korespondencji:
Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14
00-950 Warszawa 1

Adres siedziby:
Warszawa, ul. Filtrowa 57

NIP:
526-10-58-627

REGON:
000000052

Konto bankowe:
Wpłaty wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

92 1010 1010 0036 7813 9120 0000
NBP Oddział Okręgowy w Warszawie