Aktualnie prowadzone postępowania

Świadczenie usług transmisji danych w Sieci WAN oraz dostępu do Internetu

Data ogłoszenia: 2019-11-27

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Ogłoszenie o zamówieniu: wysłane do publikacji w DUPUE w dniu 22 listopada 2019 r.

Ogłoszenie o zamówieniu: opublikowane w DUPUE w dniu 27 listopada 2019 r.

Termin składania wniosków o wyjaśnienie treści SIWZ: do 19 grudnia 2019 r.

Termin składania ofert: do 15 stycznia 2020 r. godz. 08.00

Termin otwarcia ofert: 15 stycznia 2020 r. godz. 11:00

Wadium: Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 117 500,00 zł.

IDENTYFIKATOR   POSTĘPOWANIA: 4fa68c1a-7f20-4e24-9d37-9dc7437a53fc


Informacje o artykule

Data utworzenia:
2019-11-22
Data publikacji:
2019-11-27
Wprowadził/a:
Katarzyna Thomassen
Data ostatniej zmiany:
2019-11-27
Ostatnio zmieniał/a:
Katarzyna Thomassen

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Dane kontaktowe

Adres do korespondencji:
Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14
00-950 Warszawa 1

Adres siedziby:
Warszawa, ul. Filtrowa 57

NIP:
526-10-58-627

REGON:
000000052

Konto bankowe:
Wpłaty wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

92 1010 1010 0036 7813 9120 0000
NBP Oddział Okręgowy w Warszawie