Aktualnie prowadzone postępowania

Wynajem długoterminowy samochodów osobowych

Data ogłoszenia: 2019-11-05

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Ogłoszenie o zamówieniu: opublikowane w DUPUE w dniu 5 listopada 2019 r.

Termin składania wniosków o wyjaśnienie treści SIWZ: do 18 listopada 2019 r.

Termin składania ofert: do 6 grudnia 2019 r. godz. 08.00

Termin otwarcia ofert: 6 grudnia 2019 r. godz. 11:00

Wadium: Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 23 500,00 zł.

IDENTYFIKATOR   POSTĘPOWANIA: 6ccfd075-64b5-41e0-be92-c3cc8b4e4e10

Informacje o artykule

Data utworzenia:
2019-10-31
Data publikacji:
2019-11-05
Wprowadził/a:
Katarzyna Thomassen
Data ostatniej zmiany:
2019-11-05
Ostatnio zmieniał/a:
Katarzyna Thomassen

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Dane kontaktowe

Adres do korespondencji:
Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14
00-950 Warszawa 1

Adres siedziby:
Warszawa, ul. Filtrowa 57

NIP:
526-10-58-627

REGON:
000000052

Konto bankowe:
Wpłaty wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

92 1010 1010 0036 7813 9120 0000
NBP Oddział Okręgowy w Warszawie