Aktualnie prowadzone postępowania

Świadczenie usług serwisu pogwarancyjnego dla sieci LAN wraz z urządzeniami i infrastrukturą towarzyszącą

Data ogłoszenia: 2019-03-21

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Ogłoszenie o zamówieniu: przekazane do UPUE w dniu 18.03.2019 r.

Ogłoszenie o zamówieniu: opublikowane w TED w dniu 21.03.2019 r.

Termin składania wniosków o wyjaśnienie treści SIWZ: do 8 kwietnia 2019 r.

Termin składania ofert: do 29 kwietnia 2019 r. godz. 09:00

Termin otwarcia ofert: 29 kwietnia 2019 r. godz. 13:00

Wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 55.000,00 zł

IDENTYFIKATOR   POSTĘPOWANIA:      

43a61137-477b-4931-9b2d-8dc0c054084c


UWAGA!

Termin składania ofert został przeniesiony na 8 maja 2019 r., na godz. 9.00.

Otwarcie ofert odbędzie się 8 maja 2019 r., o godz. 13.00.

Informacje o artykule

Data utworzenia:
2019-03-21
Data publikacji:
2019-03-21
Wprowadził/a:
Piotr Chęciński
Data ostatniej zmiany:
2019-06-11
Ostatnio zmieniał/a:
Piotr Chęciński
Metryczka artykułu
Zmiana Autor/ka zmiany Data zmiany Zatwierdził/a Data zatwierdzenia
[Modyfikacja] Piotr Chęciński 2019-06-11 Piotr Chęciński 2019-06-11
[Modyfikacja] Piotr Chęciński 2019-05-08 Piotr Chęciński 2019-05-08
[Modyfikacja] Piotr Chęciński 2019-04-24 Piotr Chęciński 2019-04-24
[Modyfikacja] Piotr Chęciński 2019-04-24 Piotr Chęciński 2019-04-24
[Modyfikacja] Piotr Chęciński 2019-04-24 Piotr Chęciński 2019-04-24
[Modyfikacja] Piotr Chęciński 2019-03-28 Piotr Chęciński 2019-03-28
[Modyfikacja] Piotr Chęciński 2019-03-28 Piotr Chęciński 2019-03-28
[Modyfikacja] Piotr Chęciński 2019-03-21 Piotr Chęciński 2019-03-21
[Dodano] Piotr Chęciński 2019-03-21 Piotr Chęciński 2019-03-21

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Dane kontaktowe

Adres do korespondencji:
Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14
00-950 Warszawa 1

Adres siedziby:
Warszawa, ul. Filtrowa 57

NIP:
526-10-58-627

REGON:
000000052

Konto bankowe:
Wpłaty wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

92 1010 1010 0036 7813 9120 0000
NBP Oddział Okręgowy w Warszawie