Aktualnie prowadzone postępowania

Remont powierzchni mieszkalnych

Data ogłoszenia: 2019-03-08

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Termin składania wniosków o wyjaśnienie treści SIWZ: do 18 marca 2019 r.

Termin składania ofert: do 26 marca 2019 r. godz. 10.00

Termin otwarcia ofert: 26 marca 2019 r. godz. 10:30

Wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości:

CZĘŚĆ  I  ZAMÓWIENIA -  2 500,00 zł,

CZĘŚĆ  II  ZAMÓWIENIA -  1 900,00 zł.

Informacje o artykule

Data utworzenia:
2019-03-08
Data publikacji:
2019-03-08
Wprowadził/a:
Maria Bartosiewicz
Data ostatniej zmiany:
2019-03-08
Ostatnio zmieniał/a:
Maria Bartosiewicz

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Dane kontaktowe

Adres do korespondencji:
Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14
00-950 Warszawa 1

Adres siedziby:
Warszawa, ul. Filtrowa 57

NIP:
526-10-58-627

REGON:
000000052

Konto bankowe:
Wpłaty wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

92 1010 1010 0036 7813 9120 0000
NBP Oddział Okręgowy w Warszawie