Biuletyn Informacji Publicznej
Najwyższej Izby Kontroli
pomagamy w naprawianiu państwa

Jesteś tutaj:

Praca w NIK

Kompetentna, zdolna i zaangażowana kadra pracownicza to główny cel polityki kadrowej prowadzonej przez Najwyższą Izbę Kontroli. Jeśli mają Państwo odpowiednie wykształcenie, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie to NIK czeka właśnie na Państwa. Informacje o aktualnych naborach publikujemy na naszej stronie internetowej i w Biuletynie Informacji Publicznej NIK.

Praca w NIK

Praca w NIK to służba Rzeczypospolitej i społeczeństwu. Izba mając świadomość swojej misji wobec państwa, dokłada wszelkich starań, aby realizujący ją pracownicy spełniali najwyższe wymagane standardy. Dlatego pracownicy rekrutowani do NIK powinni wykazać się ponadprzeciętną wiedzą i zdolnościami oraz posiadać odpowiednie wykształcenie i doświadczenie zawodowe.

Praca w NIKNabór do NIK

Nabór do pracy na stanowiska kontrolerów prowadzony jest w drodze otwartego i konkurencyjnego postępowania kwalifikacyjnego, na podstawie publicznego ogłoszenia. W ogłoszeniu podawane są informacje o wykazie wolnych stanowisk wraz z ich opisem, wymagania dla kandydata aplikującego na konkretne stanowisko, termin i sposób składania dokumentów.

 

Schemat procedury naboru do NIK

Schemat procedury naboru do NIK (opis grafiki)

Kandydaci do pracy na stanowiskach administracyjnych zatrudniani są po pozytywnej weryfikacji  przez zespół opiniujący. Po analizie nadesłanych ofert i przeprowadzonych rozmowach, zespół rekomenduje zatrudnienie konkretnych osób/osoby. Zespół ocenia kwalifikacje i doświadczenie aplikujących.

Szkolenie kadr NIK

Na podstawie decyzji Prezesa NIK, na wniosek dyrektora jednostki organizacyjnej zatrudniane są osoby na stanowiska obsługi. Wniosek o zatrudnienie musi być wcześniej zaakceptowany przez członka ścisłego Kierownictwa NIK, któremu dana jednostka podlega.

Pracownicy NIK należą do kategorii pracowników sfery administracji państwowej. Ustawa o NIK, wydane na jej podstawie akty wykonawcze oraz wskazane w ustawie przepisy o pracownikach urzędów państwowych regulują pozycję osób zatrudnionych w Izbie.

 

Prześlij dalej Pobierz jako plik PDF , Drukuj

Informacje o artykule:

Data utworzenia: 2010-01-25
Data publikacji: 2010-01-25
Wprowadził/a: Andrzej Gaładyk

Data ostatniej zmiany: 2015-03-16
Ostatnio zmieniał/a: Andrzej Gaładyk

 

Przeczytaj treść ponownie

Dane kontaktowe

Adres do korespondencji:
Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14
00-950 Warszawa 1
NIP: 526-10-58-627, REGON: 000000052

Adres siedziby:
Warszawa (02-056), ul. Filtrowa 57

Adres e-mail:
nik@nik.gov.pl

Numery telefonów:
tel. 22 444 50 00
faks 22 444 57 93

Formularze kontaktowe:
Formularz zgłaszania skarg i wniosków
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
Instrukcja korzystania z ESP

Kontakt dla dziennikarzy:
Informacje dla dziennikarzy

Redaktor Biuletynu

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje:
Krzysztof Andrzejewski - naczelny redaktor Biuletynu.
tel. 22 444 51 53, fax 22 444 56 90
e-mail: bip@nik.gov.pl

Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14, 00-950 Warszawa 1
tel. 22 444 50 00
nik@nik.gov.pl
NIP: 526-10-58-627, REGON: 000000052