W ramach struktury organizacyjnej Najwyższej Izby Kontroli można wyróżnić: