W skład Kolegium NIK wchodzą: Prezes NIK (przewodniczący), wiceprezesi, dyrektor generalny, 7 przedstawicieli nauk prawnych lub ekonomicznych oraz 7 dyrektorów kontrolnych jednostek organizacyjnych lub radców Prezesa NIK