Wynagrodzenia wraz z pochodnymi 81,9%, grupa wydatków bieżących jednostki 8,6%, wydatki majątkowe 4,8%, pozostałe wydatki bieżące 3,5%, podróże służbowe zagraniczne i krajowe 1,1%, Świadczenia 0,1%.