Wynagrodzenia wraz z pochodnymi 80,9%, grupa wydatków bieżących jednostki 9,5%, wydatki majątkowe 3,6%, pozostałe wydatki bieżące 3,9%, podróże służbowe zagraniczne i krajowe 2,0%, Świadczenia 0,1%.