Wynagrodzenia wraz z pochodnymi 84,3 %, wydatki ogólno administracyjne 8,3 %, zakupy majątkowe 4,1 %, podróże służbowe zagraniczne i krajowe 2,5 %, odpisy na ZFŚS 0,8 %.