Konkurs ofert na najem lokalu użytkowego w celu prowadzenia stołówki pracowniczej w siedzibie Najwyższej Izby Kontroli w Warszawie

Najwyższa Izba Kontroli ogłasza konkurs na najem lokalu użytkowego w celu prowadzenia stołówki pracowniczej w siedzibie Najwyższej Izby Kontroli w Warszawie, przy ul. Filtrowej 57.

Miejsce składania ofert:
Sekretariat w Biurze Gospodarczym, Najwyższa Izba Kontroli ul. Filtrowa 57, 02-056 Warszawa.

Termin składania ofert:
26 marca 2019 r. do godz. 12.00.

Termin otwarcia ofert:
26 marca 2019 r. o godz. 12.30.

Informacje o artykule

Data utworzenia:
2016-06-21
Data publikacji:
2016-06-21
Wprowadził/a:
Andrzej Gaładyk
Data ostatniej zmiany:
2019-03-13
Ostatnio zmieniał/a:
Andrzej Gaładyk

Przeczytaj treść ponownie

Dane kontaktowe

Adres do korespondencji:
Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14
00-950 Warszawa 1
NIP: 526-10-58-627, REGON: 000000052

Adres siedziby:
Warszawa (02-056), ul. Filtrowa 57

Adres e-mail:
nik@nik.gov.pl

Numery telefonów:
tel. 22 444 50 00
faks 22 444 57 93

Formularze kontaktowe:
Formularz zgłaszania skarg i wniosków
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
Instrukcja korzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej

Kontakt dla dziennikarzy:
Informacje dla dziennikarzy

Redaktor Biuletynu

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje:
Krzysztof Andrzejewski - naczelny redaktor Biuletynu
tel. 22 444 56 78, fax 22 444 56 90
e-mail: bip@nik.gov.pl