Przejdź do treści

Wyszukiwarka

Jesteś tutaj:

Konkurs na najem pomieszczenia z przeznaczeniem na prowadzenie kiosku wielobranżowego

Najwyższa Izba Kontroli ogłasza konkurs na najem pomieszczenia z przeznaczeniem na prowadzenie kiosku wielobranżowego w budynku NIK w Warszawie.

Termin składania ofert:  do dnia 27 listopada 2017 roku, do godz. 14.00.

Osoba do kontaktu:
Małgorzata Sykała - Biuro Gospodarcze NIK  tel.: 22 444 57 89.

Informacje o artykule:

Data utworzenia: 2014-12-04
Data publikacji: 2014-12-04
Wprowadził/a: Andrzej Gaładyk

Data ostatniej zmiany: 2017-11-13
Ostatnio zmieniał/a: Andrzej Gaładyk

 

Przeczytaj treść ponownie

Informacja o dofinansowaniu inwestycji NIK z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach

Dane kontaktowe

Adres do korespondencji:
Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14
00-950 Warszawa 1
NIP: 526-10-58-627, REGON: 000000052

Adres siedziby:
Warszawa (02-056), ul. Filtrowa 57

Adres e-mail:
nik@nik.gov.pl

Numery telefonów:
tel. 22 444 50 00
faks 22 444 57 93

Formularze kontaktowe:
Formularz zgłaszania skarg i wniosków
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
Instrukcja korzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej

Kontakt dla dziennikarzy:
Informacje dla dziennikarzy

Redaktor Biuletynu

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje:
Krzysztof Andrzejewski - naczelny redaktor Biuletynu
tel. 22 444 56 78, fax 22 444 56 90
e-mail: bip@nik.gov.pl

Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14, 00-950 Warszawa 1
tel. 22 444 50 00
nik@nik.gov.pl
NIP: 526-10-58-627, REGON: 000000052