Informacja o dofinansowaniu przez WFOŚiGW inwestycji NIK w Kielcach

W czwartym kwartale 2015 roku Delegatura NIK w Kielcach przeprowadziła termomodernizację swojej siedziby w Kielcach, przy al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 4. Wymieniona została elewacja, docieplono ściany, wymieniono okna oraz zagospodarowano przylegający teren.  Koszt całej inwestycji w kwocie 1,5 mln złotych został sfinansowany przez wszystkich właścicieli budynku. Z budżetu NIK wydano na ten cel 270 tys. zł.

Kielecka Delegatura jako pierwsza w kraju uzyskała dofinansowanie zewnętrzne. Z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach otrzymała na termomodernizację 76 832 zł.

Strona internetowa WFOŚiGW w Kielcach (www.wfos.com.pl)

Logo Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach

Informacje o artykule

Data utworzenia:
2015-12-23
Data publikacji:
2015-12-23
Wprowadził/a:
Andrzej Gaładyk
Data ostatniej zmiany:
2015-12-29
Ostatnio zmieniał/a:
Katarzyna Prędota

Przeczytaj treść ponownie

Dane kontaktowe

Adres do korespondencji:
Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14
00-950 Warszawa 1
NIP: 526-10-58-627, REGON: 000000052

Adres siedziby:
Warszawa (02-056), ul. Filtrowa 57

Adres e-mail:
nik@nik.gov.pl

Numer telefonu:
tel. 22 444 50 00

Formularze kontaktowe:
Formularz zgłaszania skarg i wniosków
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
Instrukcja korzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej

Kontakt dla dziennikarzy:
Informacje dla dziennikarzy

Redaktor Biuletynu

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje:
Krzysztof Andrzejewski - naczelny redaktor Biuletynu
tel. 22 444 56 78
e-mail: bip@nik.gov.pl