Schemat organizacyjny Najwyższej Izby Kontroli

Schemat organizacyjny NIK (opis grafiki poniżej)
Opis grafiki

W ramach struktury organizacyjnej Najwyższej Izby Kontroli można wyróżnić:

 • Jednostki wykonujące zadania kontrolne:
  • 14 departamentów:
   • Departament Administracji Publicznej
   • Departament Budżetu i Finansów
   • Departament Gospodarki, Skarbu Państwa i Prywatyzacji
   • Departament Infrastruktury
   • Departament Metodyki Kontroli i Rozwoju Zawodowego
   • Departament Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego
   • Departament Obrony Narodowej
   • Departament Porządku i Bezpieczeństwa Wewnętrznego
   • Departament Pracy, Spraw Społecznych i Rodziny
   • Departament Prawny i Orzecznictwa Kontrolnego
   • Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi
   • Departament Strategii
   • Departament Środowiska
   • Departament Zdrowia
  • 16 delegatur:
   • Delegatura w Białymstoku
   • Delegatura w Bydgoszczy
   • Delegatura w Gdańsku
   • Delegatura w Katowicach
   • Delegatura w Kielcach
   • Delegatura w Krakowie
   • Delegatura w Lublinie
   • Delegatura w Łodzi
   • Delegatura w Olsztynie
   • Delegatura w Opolu
   • Delegatura w Poznaniu
   • Delegatura w Rzeszowie
   • Delegatura w Szczecinie
   • Delegatura w Warszawie
   • Delegatura we Wrocławiu
   • Delegatura w Zielonej Górze
 • Jednostki wykonujące zadania w zakresie organizacji i obsługi NIK (4 biura):
  • Biuro Gospodarcze
  • Biuro Informatyki
  • Biuro Organizacyjne
  • Biuro Rachunkowości

Informacje o artykule

Data utworzenia:
2010-04-30
Data publikacji:
2010-04-30
Wprowadził/a:
Andrzej Gaładyk
Data ostatniej zmiany:
2022-03-28
Ostatnio zmieniał/a:
Andrzej Gaładyk
Metryczka artykułu
Zmiana Autor/ka zmiany Data zmiany Zatwierdził/a Data zatwierdzenia
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2022-03-28 Andrzej Gaładyk 2022-03-28
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2021-07-05 Andrzej Gaładyk 2021-07-05
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2011-10-10 Andrzej Gaładyk 2011-10-10
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2011-10-10 1970-01-01
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2011-09-06 Andrzej Gaładyk 2011-09-06
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2011-09-06 Andrzej Gaładyk 2011-09-06
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2011-09-02 Andrzej Gaładyk 2011-09-02
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2011-09-02 Andrzej Gaładyk 2011-09-02
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2011-09-02 Andrzej Gaładyk 2011-09-02
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2011-08-31 Andrzej Gaładyk 2011-08-31
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2011-08-31 Andrzej Gaładyk 2011-08-31
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2010-11-15 Andrzej Gaładyk 2010-11-15
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2010-06-07 Andrzej Gaładyk 2010-06-07
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2010-05-24 Andrzej Gaładyk 2010-05-24
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2010-05-24 Andrzej Gaładyk 2010-05-24
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2010-05-24 Andrzej Gaładyk 2010-05-24
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2010-05-24 Andrzej Gaładyk 2010-05-24
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2010-05-24 Andrzej Gaładyk 2010-05-24
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2010-05-24 Andrzej Gaładyk 2010-05-24
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2010-05-24 Andrzej Gaładyk 2010-05-24
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2010-05-24 Andrzej Gaładyk 2010-05-24
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2010-05-24 Andrzej Gaładyk 2010-05-24
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2010-05-24 Andrzej Gaładyk 2010-05-24
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2010-05-04 Andrzej Gaładyk 2010-05-04
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2010-04-30 Andrzej Gaładyk 2010-04-30
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2010-04-30 Andrzej Gaładyk 2010-04-30
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2010-04-30 Andrzej Gaładyk 2010-04-30
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2010-04-30 Andrzej Gaładyk 2010-04-30
[Dodano] Andrzej Gaładyk 2010-04-30 Andrzej Gaładyk 2010-04-30

Przeczytaj treść ponownie

Dane kontaktowe

Adres do korespondencji:
Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14
00-950 Warszawa 1
NIP: 526-10-58-627, REGON: 000000052

Adres siedziby:
Warszawa (02-056), ul. Filtrowa 57

Adres e-mail:
nik@nik.gov.pl

Numer telefonu:
tel. 22 444 50 00

Udzielanie informacji publicznych
tel.: 22 444 54 84
e-mail: bip@nik.gov.pl

Formularze kontaktowe:
Formularz zgłaszania skarg i wniosków
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
Instrukcja korzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej

Kontakt dla dziennikarzy:
Informacje dla dziennikarzy