Schemat organizacyjny Najwyższej Izby Kontroli

Schemat organizacyjny NIK

Rys. Schemat organizacyjny NIK (opis rysunku)

Informacje o artykule

Data utworzenia:
2010-04-30
Data publikacji:
2010-04-30
Wprowadził/a:
Andrzej Gaładyk
Data ostatniej zmiany:
2021-07-05
Ostatnio zmieniał/a:
Andrzej Gaładyk
Metryczka artykułu
Zmiana Autor/ka zmiany Data zmiany Zatwierdził/a Data zatwierdzenia
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2021-07-05 Andrzej Gaładyk 2021-07-05
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2011-10-10 Andrzej Gaładyk 2011-10-10
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2011-10-10 1970-01-01
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2011-09-06 Andrzej Gaładyk 2011-09-06
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2011-09-06 Andrzej Gaładyk 2011-09-06
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2011-09-02 Andrzej Gaładyk 2011-09-02
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2011-09-02 Andrzej Gaładyk 2011-09-02
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2011-09-02 Andrzej Gaładyk 2011-09-02
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2011-08-31 Andrzej Gaładyk 2011-08-31
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2011-08-31 Andrzej Gaładyk 2011-08-31
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2010-11-15 Andrzej Gaładyk 2010-11-15
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2010-06-07 Andrzej Gaładyk 2010-06-07
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2010-05-24 Andrzej Gaładyk 2010-05-24
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2010-05-24 Andrzej Gaładyk 2010-05-24
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2010-05-24 Andrzej Gaładyk 2010-05-24
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2010-05-24 Andrzej Gaładyk 2010-05-24
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2010-05-24 Andrzej Gaładyk 2010-05-24
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2010-05-24 Andrzej Gaładyk 2010-05-24
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2010-05-24 Andrzej Gaładyk 2010-05-24
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2010-05-24 Andrzej Gaładyk 2010-05-24
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2010-05-24 Andrzej Gaładyk 2010-05-24
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2010-05-24 Andrzej Gaładyk 2010-05-24
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2010-05-04 Andrzej Gaładyk 2010-05-04
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2010-04-30 Andrzej Gaładyk 2010-04-30
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2010-04-30 Andrzej Gaładyk 2010-04-30
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2010-04-30 Andrzej Gaładyk 2010-04-30
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2010-04-30 Andrzej Gaładyk 2010-04-30
[Dodano] Andrzej Gaładyk 2010-04-30 Andrzej Gaładyk 2010-04-30

Przeczytaj treść ponownie

Dane kontaktowe

Adres do korespondencji:
Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14
00-950 Warszawa 1
NIP: 526-10-58-627, REGON: 000000052

Adres siedziby:
Warszawa (02-056), ul. Filtrowa 57

Adres e-mail:
nik@nik.gov.pl

Numer telefonu:
tel. 22 444 50 00

Formularze kontaktowe:
Formularz zgłaszania skarg i wniosków
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
Instrukcja korzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej

Kontakt dla dziennikarzy:
Informacje dla dziennikarzy

Redaktor Biuletynu

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje:
Krzysztof Andrzejewski - naczelny redaktor Biuletynu
tel. 22 444 56 78
e-mail: bip@nik.gov.pl