Wojciech Kutyła

Wojciech KutyłaWojciech Kutyła urodził się 21 lutego 1965 roku. Jest absolwentem KSAP. Swoją karierę zawodową rozpoczął od pracy w Urzędzie Kontroli Skarbowej (95-96), następnie pracował w NIK (96-98), oraz w Departamencie Kontroli i Koordynacji KPRM (98-99). Od maja 1999 zajmował stanowiska kierownicze w Urzędzie Nadzoru Ubezpieczeń Zdrowotnych oraz NFZ. W tym okresie zasiadał też w komisjach do spraw dyscypliny finansów publicznych. W lutym 2005 roku został dyrektorem generalnym w Ministerstwie Zdrowia, służąc swoją pracą kolejnym ministrom. Wojciech Kutyła z wykształcenia jest historykiem (UW), zna biegle angielski, mówi też po hiszpańsku i rosyjsku, jest żonaty, ma dwoje dzieci.

Informacje o artykule

Data utworzenia:
2012-04-26
Data publikacji:
2012-04-26
Wprowadził/a:
Krzysztof Andrzejewski
Data ostatniej zmiany:
2012-04-30
Ostatnio zmieniał/a:
Andrzej Gaładyk

Przeczytaj treść ponownie

Dane kontaktowe

Adres do korespondencji:
Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14
00-950 Warszawa 1
NIP: 526-10-58-627, REGON: 000000052

Adres siedziby:
Warszawa (02-056), ul. Filtrowa 57

Adres e-mail:
nik@nik.gov.pl

Numery telefonów:
tel. 22 444 50 00

Formularze kontaktowe:
Formularz zgłaszania skarg i wniosków
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
Instrukcja korzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej

Kontakt dla dziennikarzy:
Informacje dla dziennikarzy

Redaktor Biuletynu

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje:
Krzysztof Andrzejewski - naczelny redaktor Biuletynu
tel. 22 444 56 78
e-mail: bip@nik.gov.pl