Tadeusz Dziuba

Tadeusz Dziuba - zdjęcie portretoweTadeusz Dziuba urodził się 17 grudnia 1948 roku w Poznaniu. Ukończył studia na Wydziale Technologii Drewna poznańskiej Akademii Rolniczej. Studiował też na Wydziale Budownictwa Lądowego Politechniki Poznańskiej. W roku 1980 uzyskał stopień naukowy doktora nauk technicznych. Ukończył studia podyplomowe w zakresie rachunkowości w Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, a także studia podyplomowe w zakresie szacowania nieruchomości na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. W latach 1972-1993 był pracownikiem naukowo-dydaktycznym w Akademii Rolniczej w Poznaniu. W latach 1993- 2011 pracował w Najwyższej Izbie Kontroli. W 1994 roku ukończył aplikację kontrolerską z wynikiem dobrym. W różnych okresach był mianowany na stanowisko wicedyrektora Delegatury NIK w Poznaniu i wicedyrektora Departamentu Edukacji, Nauki i Kultury, a dwukrotnie pełnił obowiązki wicedyrektora Delegatury NIK w Bydgoszczy. Nadzorował kontrole dotyczące m. in. finansów publicznych (w tym kontrole budżetowe), zamówień publicznych, administracji publicznej rządowej i samorządowej, ochrony zdrowia, edukacji i szkolnictwa wyższego. Publikował artykuły poświęcone problematyce kontrolnej w czasopiśmie naukowym „Kontrola Państwowa”.

Przy poparciu „Solidarności” uzyskał mandat poselski w Sejmie kontraktowym w latach 1989-1991 z okręgu Poznań Nowe Miasto. Był wówczas wiceprzewodniczącym Komisji Edukacji, Nauki i Postępu Technicznego, członkiem Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych. W latach 2006-2007 pełnił funkcję wojewody wielkopolskiego. W 2010 r. został wybrany radnym Miasta Poznania. W latach 2011-2019 był posłem na Sejm VII i VIII kadencji. Pełnił m.in. funkcję wiceprzewodniczącego Komisji do spraw Kontroli Państwowej i wiceprzewodniczącego Komisji Zdrowia oraz był członkiem Komisji Obrony Narodowej.

W latach 1973-1990 był członkiem Stronnictwa Demokratycznego. Członek-założyciel Porozumienia Centrum, członek władz krajowych i wojewódzkich tej partii, do której należał do 1995 roku. W latach 2011-2019 był członkiem Prawa i Sprawiedliwości i szefem władz okręgowych tego stronnictwa.

Informacje o artykule

Data utworzenia:
2019-11-28
Data publikacji:
2019-11-28
Wprowadził/a:
Andrzej Gaładyk
Data ostatniej zmiany:
2020-07-10
Ostatnio zmieniał/a:
Andrzej Gaładyk

Przeczytaj treść ponownie

Dane kontaktowe

Adres do korespondencji:
Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14
00-950 Warszawa 1
NIP: 526-10-58-627, REGON: 000000052

Adres siedziby:
Warszawa (02-056), ul. Filtrowa 57

Adres e-mail:
nik@nik.gov.pl

Numer telefonu:
tel. 22 444 50 00

Udzielanie informacji publicznych
tel.: 22 444 54 84
e-mail: bip@nik.gov.pl

Formularze kontaktowe:
Formularz zgłaszania skarg i wniosków
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
Instrukcja korzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej

Kontakt dla dziennikarzy:
Informacje dla dziennikarzy