Mieczysław Łuczak

Mieczysław ŁuczakMieczysław Łuczak urodził się 9 lipca 1955 roku w Wieluniu. Studia filologiczno-historyczne ukończył w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Częstochowie.

Od 2005 roku był posłem do Sejmu przez trzy kolejne kadencje. Merytorycznie zaangażowany w prace sejmowych komisji, zwłaszcza w obszarach obrony narodowej, samorządu terytorialnego oraz wydatkowania środków unijnych . Zanim trafił do parlamentu był członkiem Zarządu Związku Powiatów Polskich, starostą wieluńskim, radnym i zarazem Przewodniczącym Zarządu Powiatu.

Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi.

Przed powołaniem na stanowisko wiceprezesa Mieczysław Łuczak złożył mandat poselski i legitymację partyjną (PSL).

Informacje o artykule

Data utworzenia:
2015-01-14
Data publikacji:
2015-01-14
Wprowadził/a:
Andrzej Gaładyk
Data ostatniej zmiany:
2015-06-09
Ostatnio zmieniał/a:
Andrzej Gaładyk

Przeczytaj treść ponownie

Dane kontaktowe

Adres do korespondencji:
Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14
00-950 Warszawa 1
NIP: 526-10-58-627, REGON: 000000052

Adres siedziby:
Warszawa (02-056), ul. Filtrowa 57

Adres e-mail:
nik@nik.gov.pl

Numery telefonów:
tel. 22 444 50 00

Formularze kontaktowe:
Formularz zgłaszania skarg i wniosków
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
Instrukcja korzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej

Kontakt dla dziennikarzy:
Informacje dla dziennikarzy

Redaktor Biuletynu

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje:
Krzysztof Andrzejewski - naczelny redaktor Biuletynu
tel. 22 444 56 78
e-mail: bip@nik.gov.pl