Małgorzata Motylow

Małgorzata Motylow - zdjęcie portretoweMałgorzata Motylow w Najwyższej Izbie Kontroli pracuje od siedemnastu lat. Zaczynała pracę od stanowiska inspektora kontroli państwowej, przechodząc kolejne szczeble pracy kontrolerskiej.

Małgorzata Motylow jest absolwentem studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. 

Przed zatrudnieniem w Najwyższej Izbie Kontroli była pracownikiem Urzędu Kontroli Skarbowej, a później Izby Skarbowej w Gdańsku. W 2001 roku rozpoczęła pracę w Delegaturze Najwyższej Izby Kontroli w Gdańsku. Ukończyła aplikację kontrolerską z wynikiem bardzo dobrym. Awansowała na kolejne stanowiska: specjalisty kontroli państwowej, głównego specjalisty, doradcy ekonomicznego, a następnie Radcy Prezesa Najwyższej Izby Kontroli. 

W ramach swoich obowiązków zawodowych Małgorzata Motylow prowadziła, nadzorowała i koordynowała postępowania kontrolne, opiniowała programy kontroli, opracowywała tematykę kontroli. Wykonywała także funkcje rzecznika prasowego Delegatury NIK w Gdańsku oraz koordynatora do spraw szkoleń w Delegaturze. 

Wykształcenie prawnicze Małgorzata Motylow uzupełniała na licznych studiach podyplomowych z zakresu zamówień publicznych na Uniwersytecie Gdańskim, studiach podyplomowych w zakresie audytu wewnętrznego i kontroli zarządczej na Politechnice Gdańskiej.

Specjalizacja Małgorzaty Motylow to szeroko rozumiane zagadnienia z zakresu prawa podatkowego, finansów publicznych, a także kwestie związane ze zobowiązaniami podatkowymi podmiotów prawnych, opodatkowaniem dochodów osób fizycznych oraz problematyką nieujawnionych źródeł dochodów.

Współpracowała także z Katedrą Przedsiębiorczości i Prawa Gospodarczego na Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej.

Informacje o artykule

Data utworzenia:
2019-09-26
Data publikacji:
2019-09-26
Wprowadził/a:
Andrzej Gaładyk
Data ostatniej zmiany:
2020-07-10
Ostatnio zmieniał/a:
Andrzej Gaładyk

Przeczytaj treść ponownie

Dane kontaktowe

Adres do korespondencji:
Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14
00-950 Warszawa 1
NIP: 526-10-58-627, REGON: 000000052

Adres siedziby:
Warszawa (02-056), ul. Filtrowa 57

Adres e-mail:
nik@nik.gov.pl

Numer telefonu:
tel. 22 444 50 00

Udzielanie informacji publicznych
tel.: 22 444 54 84
e-mail: bip@nik.gov.pl

Formularze kontaktowe:
Formularz zgłaszania skarg i wniosków
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
Instrukcja korzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej

Kontakt dla dziennikarzy:
Informacje dla dziennikarzy