Janina Bielak

Janina BielakJanina Bielak jest absolwentką Szkoły Głównej Planowania i Statystyki (SGH) w Warszawie.

W 1994 r. uzyskała tytuł biegłego rewidenta. W Polskiej Akademii Nauk ukończyła studia podyplomowe z zakresu finansów i rachunkowości budżetowej.

W Najwyższej Izbie Kontroli pracuje od 2012 r. Do października 2019 zajmowała stanowisko doradcy ekonomicznego, a od listopada 2019 r. pełniła obowiązki Dyrektora Biura Rachunkowości. Jednocześnie szkoliła kontrolerów Najwyższej Izby Kontroli oraz pracowników skierowanych na aplikację kontrolerską.

W latach 1999-2012 wykonywała czynnie zawód biegłego rewidenta, pełniąc jednocześnie funkcję prezesa zarządu firmy audytorskiej. W ramach wykonywanych obowiązków prowadziła badania sprawozdań finansowych, audyty projektów współfinansowanych ze środków unijnych oraz sporządzała ekspertyzy, między innymi w zakresie wykonywania planu wydatków budżetowych.

Jest autorem publikacji w dziedzinie rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej. Ponad 20 lat prowadziła działalność dydaktyczną przy współpracy z firmami szkoleniowymi, jak również prowadziła wykłady na studiach podyplomowych Polskiej Akademii Nauk.

Informacje o artykule

Data utworzenia:
2020-08-07
Data publikacji:
2020-08-07
Wprowadził/a:
Andrzej Gaładyk
Data ostatniej zmiany:
2020-08-07
Ostatnio zmieniał/a:
Andrzej Gaładyk

Przeczytaj treść ponownie

Dane kontaktowe

Adres do korespondencji:
Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14
00-950 Warszawa 1
NIP: 526-10-58-627, REGON: 000000052

Adres siedziby:
Warszawa (02-056), ul. Filtrowa 57

Adres e-mail:
nik@nik.gov.pl

Numer telefonu:
tel. 22 444 50 00

Formularze kontaktowe:
Formularz zgłaszania skarg i wniosków
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
Instrukcja korzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej

Kontakt dla dziennikarzy:
Informacje dla dziennikarzy

Redaktor Biuletynu

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje:
Krzysztof Andrzejewski - naczelny redaktor Biuletynu
tel. 22 444 56 78
e-mail: bip@nik.gov.pl