Ewa Polkowska

Ewa PolkowskaEwa Polkowska urodziła się 14 stycznia 1962 roku. Jest absolwentką Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła etatową aplikację sędziowską w Sądzie Wojewódzkim w Warszawie, a w 1990 zdała egzamin sędziowski. Od 1991 r. pracowała w Kancelarii Senatu, gdzie kolejno zajmowała stanowiska legislatora, wicedyrektora i dyrektora Biura Legislacyjnego. W 2006 r. została szefem Kancelarii Senatu. Ewa Polkowska jest od 2010 r. prezesem zarządu Polskiego Towarzystwa Legislacyjnego. Posiada ekspercką wiedzę z zakresu legislacji, prawa konstytucyjnego i procedur parlamentarnych. Wykładała m.in. w Akademii Leona Koźmińskiego, KSAP i na Uniwersytecie Warszawskim. Posługuje się językiem niemieckim i rosyjskim.

Informacje o artykule

Data utworzenia:
2016-07-04
Data publikacji:
2016-07-04
Wprowadził/a:
Andrzej Gaładyk
Data ostatniej zmiany:
2016-07-11
Ostatnio zmieniał/a:
Andrzej Gaładyk

Przeczytaj treść ponownie

Dane kontaktowe

Adres do korespondencji:
Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14
00-950 Warszawa 1
NIP: 526-10-58-627, REGON: 000000052

Adres siedziby:
Warszawa (02-056), ul. Filtrowa 57

Adres e-mail:
nik@nik.gov.pl

Numery telefonów:
tel. 22 444 50 00

Formularze kontaktowe:
Formularz zgłaszania skarg i wniosków
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
Instrukcja korzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej

Kontakt dla dziennikarzy:
Informacje dla dziennikarzy

Redaktor Biuletynu

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje:
Krzysztof Andrzejewski - naczelny redaktor Biuletynu
tel. 22 444 56 78
e-mail: bip@nik.gov.pl