Andrzej Styczeń

Andrzej StyczeńAndrzej Styczeń urodził się w 1971 roku w Łodzi. Studiował na Politechnice Łódzkiej na Wydziale Mechanicznym, gdzie zdobył tytuł inżyniera mechanika. Na tej samej uczelni ukończył następnie kierunek organizacja i zarządzanie i z wynikiem bardzo dobrym uzyskał tytuł magistra zarządzania.

Przez wiele lat był związany z sektorem bankowym. Pracował m.in. w PKO Banku Polskim SA oraz Raiffeisen Banku. W ostatnim okresie pełnił funkcję Prezesa Zarządu Łódzkiego Regionalnego Parku Naukowo-Technologicznego. Odpowiedzialny był m.in. za przygotowanie i wdrożenie Strategii Rozwoju Parku oraz realizację projektu BioNanoPark, który obejmował powstanie jednego z najnowocześniejszych w Polsce ośrodków badawczo-wdrożeniowych w dziedzinie bio- i nanotechnologii. Projekt wymagał pozyskania i rozliczenia funduszy unijnych, a także stałej współpracy z administracją państwową, uczelniami wyższymi oraz zagranicznymi ośrodkami naukowymi.

Informacje o artykule

Data utworzenia:
2015-06-08
Data publikacji:
2015-06-08
Wprowadził/a:
Andrzej Gaładyk
Data ostatniej zmiany:
2018-07-16
Ostatnio zmieniał/a:
Andrzej Gaładyk

Przeczytaj treść ponownie

Dane kontaktowe

Adres do korespondencji:
Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14
00-950 Warszawa 1
NIP: 526-10-58-627, REGON: 000000052

Adres siedziby:
Warszawa (02-056), ul. Filtrowa 57

Adres e-mail:
nik@nik.gov.pl

Numery telefonów:
tel. 22 444 50 00

Formularze kontaktowe:
Formularz zgłaszania skarg i wniosków
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
Instrukcja korzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej

Kontakt dla dziennikarzy:
Informacje dla dziennikarzy

Redaktor Biuletynu

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje:
Krzysztof Andrzejewski - naczelny redaktor Biuletynu
tel. 22 444 56 78
e-mail: bip@nik.gov.pl