Ogłoszenie o możliwości nieodpłatnego przekazania (36/2023)

Najwyższa Izba Kontroli informuje o możliwości nieodpłatnego przekazania, darowizny następujących zużytych składników rzeczowych majątku ruchomego:

Wykaz zbędnych lub zużytych składników majątku ruchomego stanowi Załącznik nr 1 do Ogłoszenia.

Szczegółowych informacji dotyczących składników majątku ruchomego udzielają:
Zygadło Łukasz, lukasz.zygadlo@nik.gov.pl

Wniosek o nieodpłatne przekazanie, darowiznę zbędnych lub zużytych składników rzeczowych majątku ruchomego lub wartości niematerialnych i prawnych stanowi Załącznik nr 2.

Wniosek należy przesłać na poniższy adres do dnia 27.11.2023 r.

Najwyższa Izba Kontroli
Biuro Gospodarcze
„Wniosek o zbędne składniki majątku”
Ul. Filtrowa 57
02-056 Warszawa

Informacje o artykule

Data utworzenia:
2023-11-17
Data publikacji:
2023-11-17
Wprowadził/a:
Andrzej Gaładyk
Data ostatniej zmiany:
2023-11-17
Ostatnio zmieniał/a:
Andrzej Gaładyk

Przeczytaj treść ponownie

Dane kontaktowe

Adres do korespondencji:
Najwyższa Izba Kontroli
ul. Filtrowa 57
02-056 Warszawa
NIP: 526-10-58-627, REGON: 000000052

Adres e-mail:
nik@nik.gov.pl

Numer telefonu:
tel. 22 444 50 00

Udzielanie informacji publicznych
tel.: 22 444 54 84
e-mail: bip@nik.gov.pl

Formularze kontaktowe:
Formularz zgłaszania skarg i wniosków
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
Instrukcja korzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej

Kontakt dla dziennikarzy:
Informacje dla dziennikarzy